Anders OE Johansson är programchef för Processindustriell IT och Automation.

PiiA öppnar ny utlysning

Processindustriell IT och Automation (PiiA) har öppnat en ny utlysning för innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade projekt. Utlysningens planerade budget omfattar 40 miljoner kronor.

PiiAs utlysning öppnar den 15 januari 2015 och stänger den 8 April 2015 kl 14.00. I denna utlysning inbjuds konsortier av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer att skicka in ansökan om bidrag till genomförande av innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade projekt.

Processindustriell IT och Automation (PiiA) representerar en nationell kraftsamling inom ledning, innovation och kompetensutveckling och omfattar en budget från VINNOVA, Energimyndigheten, Formas och industrin för perioden 2014-2016 på cirka en kvarts miljard kronor. Den utlysning som öppnades 15 januari 2015 har en planerad budget på 40 miljoner kronor.

I utlysningen finns det två olika typer av projekt att söka:

FUI-projekt på maximalt tre år där offentligt bidrag per projekt kan ges inom spannet 1,5 till 5 miljoner kronor Kort projekt på max ett år där offentligt bidrag per projekt kan ges inom spannet 0,75 till 1,5 miljoner kronor.

  • I ansökan ska den totala kostnaden för projektet framgå och beskrivas. Vinnovas bidrag kan maximalt uppgå till 50 % av projektets stödberättigande kostnaderna, industrins medfinansiering ska minst uppgå till samma nivå som Vinnovas bidrag.

De tidpunkter som gäller för utlysningen är:

Öppningsdatum: 15 januari 2015 Sista ansökningsdag: 8 april 2015 kl 14.00 Senaste datum för beslut: 3 juni 2015 Tidigaste datum för projektstart: 8 juni 2015

Läs mer om utlysningen.