Rapport visar betydelsen av övervakning och kontroll i processindustrin

Övervakning och kontroll viktig inom processindustrin

Övervakning och kontroll är idag en betydande och viktig IT-sektor som berör ett stort antal branschområden. Inte minst är området starkt inom processindustrin med en förväntad tillväxt på nära sju procent årligen fram till 2020.

Rapporten Monitoring & Control – Final Report of the Study SMART 2007/047 (European Commission/Information Society and Media) visar att marknaden för övervakning och kontroll inom processindustrin är den tredje största applikationsmarknaden för området med en mycket stark tillväxt, inte minst när det gäller tjänsteutveckling.

– Det här är den bästa tillgängliga rapporten som finns och den visar att tillverknings- och processindustrin har en mycket stark framtid i Europa, säger Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations.

Inför rapporten har två konsultbolag undersökt dagens marknad och dess förmodade utveckling fram till år 2020. Man har intervjuat en stor mängd företag och industrier runt om i Europa och därefter presenterat en grundlig genomlysning av de olika branschområden där monitoring och control används.

Resultatet visar att tillverkningsindustrin och processindustrin är den andr aoch tredje största marknaden efter fordonsindustrin. Men slår man ihop tillverknings- och processindustrin så blir dessa tillsammans större än fordonsindustrin.

I rapporten visar man även på att de viktigaste utmaningarna för processindustrin är samma som för tillverkningsindustrin och rör främst miljöhänsyn, energifrågor och koldioxidutsläpp.