Jonas Sjöberg, Stiftelsen Adopticum, medverkar under lunchseminariet.

Optiska mätsystem för industrin

Inom ramarna för projekt ESIS anordnas ett kostnadsfritt lunchseminarium kring optiska mätsystem för industrin. Seminariet behandlar bland annat bildbehandling, optik, beröringsfri mätteknik och belysning.

Seminariets rubrik är ”Optiska mätsystem för industrin ‐ en möjliggörare för konkurrenskraft samt nya produkter och tjänster.” och kommer att anordnas i Luleå 1 december och Kalix 2 december.

Vi samtalar om hur teknikområdet kan bidra till ökad produktivitet och effektivitet inom industrin. Det blir även en diskussion kring hur ny teknik inom detta område öppnar möjligheter till nya produkter och tjänster.

Föredragshållare är Jonas Sjöberg från Stiftelsen Adopticum, ett centrum för optisk mätteknik vars syfte är att bidra till ökad konkurrenskraft i den nordliga regionen. .   Luleå 1 december kl. 11‐13 Aurorum 1 C, Konferensrum Viken

Kalix 2 december kl. 11‐13 Filipsborgs Herrgård

Lättare lunch bjuds på i samband med seminariet.

Anmälan senast 25 november 2011 asa.tjarnberg@iucnorrbotten.se 070‐326 88 11

OBS! Vänligen meddela ev. specialkost i samband med anmälan. Se i övrigt anmälan.