Optik i Sverige 2007

Optik i Sverige är mötesplatsen för alla som arbetar medoptik inom industri, universitet och högskolor i Sverige. Programmet omfattar högintressanta föredrag, en postersession, en utställning med specialinbjudna produkt- och tjänsteföretag samt studiebesök och går av stapeln i Skellefteå,8-9 november 2007.

– Årets upplaga av Optik i Sverige erbjuder ett brett spektra av föreläsare som alla kommer att ge olika infallsvinklar på optikens alla användningsområden, vi känner att detta speglar verkligheten och med stortydlighet visar på mångsidigheten och nyttjandegraden av ljusets möjligheter i industri och forskning, säger Emil Hällstig, forskningssamordnare på Optronic och projektledare för Optik i Sverige 2007.

Bland årets talare finns en väl avvägd mix mellanföretagsrepresentanter och forskare. Under torsdag 8 november talar bland andra Kent Tano, LKAB, om vilken utmaning de ställs inför att säkra kapacitet och kvalitet i deras dynamiska produktionssystem samt hur optisk mätteknik kan bidra inom det området.

Bland de mer vetenskapliga föredragen hittas bland annat Min Qui, KTH, som kommer tala om så kallade metamaterial och hur de kan användas att skapa osynliga föremål. På fredagen den 9:e november kommer inriktningen att vara mer allmän och konferensdeltagarna kommer bland annat att få lyssna till ett föredrag om svenska samt europeisk optikforskning av Fredrik Laurell som är ordförande i Svenska Optik Sällskapet och Hans Hentzell, VD på ACREO, som berättar om hur de arbetar för att överbrygga glappet mellangrundforskning och industri. – Vi är övertygade om att detta kommer att bli en upplevelse utöver den vanliga konferensen, vårt mål har för detta år varit att knyta ännu närmare band mellan forskningsvärldens framsteg och industrins tillämpningar. Allt för att främja utvecklingen och konkurrenskraften för svenska företag som nyttjar optronik i sina produkter, säger Rickard Åström VD för Optronic.

Platsen för Optik i Sveriges 2007 är Stadshotellet i Skellefteå.

Några exempel ur programmetThe Auroral Large Imaging System Urban Brändström,IRF Invisibility Devices with Optical Metamaterials Min Qiu, KTHOptics in Forestry Industry Johan Oja, LTU-Skeå / SP-TrätekCancer Diagnostics by Light Johannes Swartling, SpectraCure ABOptics at Extreme Intensities Claes-Göran Wahlström, LTHSilicon-based Photonics Lech Wosinski, KTHSwedoptronics’ price to Best Company and Best Master Thesis.Swedish Optical Society presents Best Poster Award.