Näringsminister Maud Olofsson menar att Sverige behöver starka regioner för att vara internationellt konkurrenskraftigt.

OECD lyfter fram VINNVÄXT-vinnarna

OECDs territoriella utvärdering av Sverige lyfter särskilt fram VINNOVAs satsning VINNVÄXT som ett föredöme. ProcessIT Innovations är en av vinnarna inom satsningen. I samband med rapporten lyfter näringsminister Maud Olofsson fram vikten av starka regioner inom Sverige.

Syftet med VINNVÄXT-programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska vara internationellt konkurrenskraftiga inom sina respektive områden.

När den internationella organisationen OECD nyligen utvärderade Sverige med särskild tyngdpunkt på förutsättningarna för regional tillväxt höll man särskilt fram VINNVÄXT-programmets vinnare som lyckade satsningar.

Att starka regioner är en grund för tillväxt håller också näringsminister Maud Olofsson fram isamband med att rapporten presenteras.

– Regionerna behöver ha en internationell utblick för att vara konkurrenskraftiga globalt. Detta kräver ett starkt regionalt ledarskap, som vågar göra prioriteringar och strategiska vägval. Sveriges regioner behöver i dag positionera sig och samarbeta internationellt för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga, säger näringsminister Maud Olofsson.

Resultatet finns samlat i ”OECD Territorial Reviews Sweden”. I rapporten skriver man att Sverige är ett av de OECD-länder där regionaliseringen av industriell policy och ekonomisk tillväxtpolicy genererat lovande resultat.

OECD menar att Sverige, i jämförelse med övriga OECD-länder, har tagit täten med att implementera nationella program för att främja regional innovation. Bland dessa satsningar, menar man, utmärker sig särskilt VINNVÄXT.

Mer information och den preliminära rapporten från OECD.

Regeringens pressmeddelande om rapporten.