Nytt system upptäcker partiklar i olja

Partiklar i olja kan innebära stora problem för många industrier. Nu har ett system tagits fram där man med kamerabilder kan upptäcka sådana partiklar och analysera deras storlek, färg och form.

Partiklar i olja kan vara ett bekymmer för vissa industrier. Ett exempel är vid valsning av plåt. Över valsarna sprutar man olja och om det då finns partiklar med i oljan kan dessa valsas in i plåten som då måste kasseras.

– Vi har nu byggt ett demosystem med kamera och en mätcell som upptäcker och analyserar dessa partiklar, berättar Pär-Erik Martinsson, ProcessIT Innovations.

Systemet har utvecklats i samarbete med CDT, Centre for Distance-Spanning Technology, vid Luleå tekniska universitet, Uleåborgsuniversitet, Kemi-Tornio University of Applied Sciences och Rubico AB. Förhoppningen är att företag som använder stora maskiner och anläggningar med flödande oljesystem kommer att vara intresserade av resultaten.

– Det unika med systemet är just kombinationen av mätdata kring partiklarnas storlek, form och färg. Nu vill vi bjuda in industrin för att visa systemet och få deras synpunkter.

Det nya systemet för oljeanalys kommer att demonstreras vid en konferens i Kemi, Finland, den 17 oktober. Ett fyrtiotal deltagare har inbjudits, bl a från stålindustrier och massa- och pappersindustrier.

Konferensen är en del av ett Interreg 3A-projekt som drivs gemensamt av ProcessIT Innovations och DigiPolis.

Se inbjudan.