Nytt projekt om Cyber Physical Systems

Ett konsortium mellan Frankrike, Österrike, Ungern, Sverige, Storbritannien, Spanien, Italien och Tyskland kommer att delta i Horisont 2020-projekt EuroCPS. Målet är att skapa synergier mellan nya och etablerade organisationer som är verksamma inom Cyber Physical System.

Luleå tekniska universitet har fått 550 000 euro för att medverka i ett EU-projekt inom inbyggda system och Cyber Physical System, CPS, vilket är viktiga drivkrafter för innovationsförmåga i europeiska industrier, och som kan skapa ekonomisk tillväxt och stödja meningsfulla jobb.   Konsortiet mellan Frankrike, Österrike, Ungern, Sverige, Storbritannien, Spanien, Italien och Tyskland syftar till att skapa europeiska nätverk av designcenter och initiera samverkan mellan CPS-plattformar och CPS-kompetensleverantörer för att fånga tillväxtmarknaderna i Internet of Things-produkter.

ProcessIT Innovations har stöttat bildandet av projektet vars totala budget är 9,2 miljoner euro, varav Luleå tekniska universitets andel är 550 000 euro.

Kontaktperson i Sverige är Pär-Erik Martinsson, Luleå tekniska universitet.