Tobias Tovedal jobbar med det nya projektet om Industri 4.0.

Nytt projekt med fokus på Industri 4.0

Nytt projekt ska öka möjligheterna för svensk industri att utvecklas inom digitalisering och bemöta Industri 4.0.

Projektet Kunskapsspridning om Industri 4.0 i den industriella värdekedjan startar våren 2018 och ska hjälpa industriföretag att tackla Industri 4.0. ProcessIT Innovations kommer tillsammans med Teknikföretagen och Komatsu Forest att sprida kunskap om tekniker, metoder och koncept som är centrala för Industri 4.0 och digitaliseringen av industriella värdekedjor.

För svensk industri innebär Industri 4.0 en övergång till självstyrande smarta fabriker med ökad produktionseffektivitet och logistik. Detta kommer att resultera i större flexibilitet, kortare ledtider samt produkter och maskiner som kan kommunicera med varandra för att fullgöra sina uppgifter.

Projektet är uppdelat i två steg, där steg ett är intervjuer med ett 20-tal industriföretag i norra Sverige. Intervjuerna kommer att utgå från en akademisk modell som mäter beredskap inför Industri 4.0 och utförs under maj och juni 2018, där syftet är att få en förståelse för hur redo företagen är för Industri 4.0.

Under steg två kommer kunskapsspridande workshops genomföras med industriföretagen. Steg två är finansierat av Vinnova och kommer att pågå under augusti-oktober 2018.

Tobias Tovedal, ProcessIT Innovations och projektledare, är hoppfull om att projektet kommer att göra skillnad hos de medverkande industriföretagen.

– Förhoppningen är att projektet väcker ett intresse för Industri 4.0 och att själva begreppet går från att vara något ganska abstrakt till något konkret för industriföretagen, säger Tobias Tovedal.

Text och foto: Fanny Routovaara