Daniel Johansson och Håkan Schunnesson.

Nytt projekt för att minska gruvors miljöpåverkan

Luleå tekniska universitet har en nyckelroll i ett nytt stort EU-projekt inom spräng- och gruvteknisk forskning.

– Det är väldigt spännande att vi är med och knyter samman de ledande aktörerna inom sprängteknik i Europa, säger professor Håkan Schunnesson.

Luleå tekniska universitet är enda svenska deltagare i det nya gruvprojektet SLIM, som samlar 13 aktörer från fem olika länder – Sverige, Österrike, Danmark, Frankrike och Spanien – och ska pågå i fyra år.

Både lärosäten och framstående företag samverkar i SLIM (Sustainable Low Impact Mining solution for the exploitation of small mineral deposits based on advanced rock blasting and environmental technologies), som finansieras av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Den totala budgeten är på över 70 miljoner kronor, där tio miljoner kronor är vikta för Luleå tekniska universitet.

– Projektets syfte är att minska miljöpåverkan från gruvindustrin genom att minska mängden damm, vibrationer och utsläpp från gruvor. Alltså hela spektrat av det som stör, säger Håkan Schunnesson, professor i gruv- och berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitets tio miljoner kronor i SLIM-projektet omfattar både grundforskning och tillämpad forskning.

– Vår ambition har varit att få in moment med grundforskning. De första två åren kommer att vara en intensiv period av grundforskning inom våra intresseområden, säger Daniel Johansson, biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik.

Forskargruppen inom gruv- och berganläggningsteknik och Swebrec (Swedish Blasting Research Centre) kommer i huvudsak att bedriva forskning inom följande områden: * Civila sprängämnens egenskaper.

* Miljöpåverkan och säkerhet.

* Inverkan av bergets egenskaper på sprängresultatet.

* Optimerad gruvproduktion.

– Ett mål med projektet är att bli bättre på att ta upp mer av det man vill åt och lämna det andra, alltså en mer selektiv brytning med reducerad miljöpåverkan, säger Daniel Johansson.

De medverkar i SLIM-projektet: Luleå tekniska universitet, Madrids tekniska universitet, multinationella företaget 3GSM, franska Bureau de Recherches Géologiques et Minières, VA Erzberg GmbH, Gate2Growth, Maxam Corp. International, Montan-universitetet i Leoben, Österrike, Minpol, Tekniska universitetet i Graz, Österrike, samt spanska Benito Arno y Hijos, Minera de Orgiva och ZABALA Innovation Consulting.