Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation och David Rönnberg Sjödin, universitetslektor i entreprenörskap och innovation. Foto: Melina Granberg.

Nya affärsmodeller för mindre företag

ProcessIT Innovations deltar i ett projekt för att hjälpa små och mellanstora företag i processindustrin i norra Sverige, Finland och Norge att, baserat på behoven, sälja fler tjänster, forma samarbeten med varandra och ta sikte på en internationell marknad.

Det treåriga projektet på cirka 16 miljoner har som huvudfinansiär EU:s Interreg Nord-program och kommer att genomföras i nära samarbete med John Lindström, verksamhetsledare för Process IT Innovations vid Luleå tekniska universitet och andra svenska partners såsom Anders Högström, vd för IUC Norrbotten. Projektet inkluderar också universitet och industripartners från Finland och Norge.

– Vi är väldigt beroende av processindustrin för ekonomisk tillväxt här i norra Sverige. Därför är det viktigt att hjälpa små och mellanstora företag inom processindustrin att bli globalt konkurrenskraftiga och inte bara starka lokalt, säger David Rönnberg Sjödin, universitetslektor i entreprenörskap och innovation.

En utveckling mot att sälja fler tjänster

Forskargruppen inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet har lång erfarenhet av att jobba med Product Service Innovation gentemot stora bolag (till exempel Volvo och Ericsson), det vill säga att addera tjänster till befintliga produkter. I detta projekt är det för första gången små och mellanstora företag i norra Sverige, Finland och Norge – och främst bolag inom processindustrin – som ligger i fokus.

Projektet kommer, baserat på behoven inom IT/automation i processindustrin, att ta fram en R&D roadmap. Roadmapens syfte är att ge inspel till SMEerna, processindustrier och forskningsstrategi/finansiering om nuvarande behov och framtida utsikter inom området.

Läs hela nyheten på LTU:s webb.