Ny Vinnovarapport om digitalisering av industrin

Vinnova presenterar en ny rapport om digitaliseringen av svensk industri.

Regeringen har givit Vinnova i uppdrag att genomföra insatser för att främja en digitaliserad svensk tillverknings-industri med syfte att stärka svensk innovations- och konkurrenskraft.

Kartläggningen Digitalisering av svensk industri utgör första delen av uppdraget. Huvudsyftet är att redogöra för de teknikområden som är av störst vikt för digitaliseringen av den svenska tillverkningsindustrin. Kartläggningen har genomförts som en litteraturstudie med utgångspunkt från material som skapats inom Vinnovas strategiska innovationsområden och andra dokument som beskriver och analyserar området. Vinnova har i sin tur givit Roland Berger uppdraget att genomföra kartläggningen.

Digitala lösningar har länge använts flitigt av konsumenter inom bland annat e-handel, mobilt internet och sociala medier. Digitaliseringen förändrar just nu även tillverkningsindustrin i grunden, vilket är av stor betydelse för Sverige på grund av tillverkningsindustrins stora betydelse för Sveriges BNP, export och sysselsättning.

Sveriges tillverkningsindustri utgörs av många olika industrisektorer. Gemensamt är att de ofta utvecklar, tillverkar och tillhandahåller avancerade produkter och tjänster som tas fram i flexibla värdekedjor. Denna karakteristik ställer höga krav på kontinuerlig innovation samt hög utvecklings- och forskningsintensitet. Det är därför viktigt för Sverige att tillverkningsindustrin lyckas väl i den digitala omställningen för att därigenom stärka industrins och Sveriges konkurrenskraft.