Ny verksamhetsledare i Luleå för Process IT Innovations

Efter några år på annan ort är Pär-Erik Martinsson tillbaka inom Process IT Innovations. Nu som ny verksamhetsledare stationerad vid Luleå universitet.

– Det är mycket roligt att vara tillbaka. Jag ser fram emot att återuppta kontakterna med industrin i Västerbotten och Norrbotten för fortsatt god samverkan, säger Pär-Erik Martinsson.

Process IT Innovations är ett samverkanscentrum för process- och verkstadsindustrierna, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, it-företag inom framför allt Norrbotten och Västerbotten, kommunerna Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå och regionerna i Norrbotten och Västerbotten.

Det övergripande målet med Process IT är att bidra till tillväxt genom utveckling av nya produkter och tjänster i nya eller befintliga företag. För industriföretagens del innebär det att öka konkurrenskraften och effektiviteten genom ökat användande av automationslösningar och digitalisering.

För drygt fyra år sedan lämnade Pär-Erik Martinsson jobbet som projektledare på ProcessIT. Hans nya position som verksamhetsledare innebär alltså en comeback i universitetsvärlden.

– Jag var faktiskt med när Process IT startade för nästan 15 år sedan. Nu återvänder jag som verksamhetsledare och det ska bli otroligt roligt att ta sig an den uppgiften, säger Pär-Erik Martinsson.

Under de senaste åren har han hunnit med flera olika uppdrag. Först jobbade han åt FindIT i Sandviken och senast på forskningsinstitutet Rise och Digital Sweden – en paraplyorganisation för påverkansarbete inom EU. Samverkan mellan industri och andra aktörer går som en röd tråd genom hela yrkesbanan.

Nu väntar framför allt ett strategiskt arbete för Pär-Erik Martinsson.

– Tillsammans med styrelsen ska vi ta fram en plan för hur Process IT Innovations ska arbeta efter 2020. Det handlar framför allt om att klargöra vad vi vill åstadkomma framledes och hur vi kan säkra vår långsiktiga finansiering.

Varför behövs ProcessIT Innovations?

– Sammanfattat kan man säga att vi verkar inom ett unikt område, vi har stor tillit och vi skapar fina resultat. Vårt fokus på automation och digitalisering för process- och verkstadsindustrin är unikt, vi driver den tekniska utvecklingen inom det här specifika området, säger Pär-Erik Martinsson.

– I våra samverkansprojekt är vi smörjmedlet som får saker att hända. Vi har sänkt barriärerna för företag att börja prata med varandra och genomföra gemensamma projekt och aktiviteter. Vi bidrar också med hårda resultat, nya tekniska lösningar, innovationer och arbetstillfällen.

Pär-Erik Martinsson efterträder John Lindström som numera är verksamhetsledare för Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer.

(Artikeln tidigare publicerad på LTU:s webb av Linda Alfredsson.)