Anders OE Johansson, porgramchef för Processindustriell IT och Automation, PiiA, berättar om programmets senaste utlysning.

Ny utlysning till förstudier från PiiA

Strategiska programmet Processindustriell IT och Automation, PiiA, inbjuder till en ny utlysning för förstudier som har förutsättningar att leda till innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade FUI-projekt.

Planerad budget för den nya utlysningen från Processindustriell IT och Automation, PiiA, är 8 miljoner kronor. Utlysningen är öppen till den 17 juni och bjuder in konsortier av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer att skicka in ansökan om bidrag till genomförande av framtidsinriktade genomförandestudier (förstudier) som därefter, i sin tur, har förutsättningar att leda till innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade FUI-projekt.

Anslag som kan sökas ligger på 100 000 – 500 000 kr med en maximal projektlängd på sex månader.

Ansökan ska gälla så kallade genomförbarhetsstudier som analyserar potentialen hos ett projekt, dess starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt identifierar de resurser som krävs för att genomföra det, och slutligen utvärderar utsikterna för att projektet blir en framgång.

Ett särskilt informationsmöte kommer att hållas den 5 maj på VINNOVA i Stockholm.

Se även denna informationsfilm om utlysningen.

Läs mer på VINNOVA om utlysningen. Där finns hela utlysningstexten, mallar som skall användas samt alla kontaktuppgifter.