Susanne Timsjö, verksamhetschef för Process Industrial IT and Automation (PiiA) hälsar välkommen till fler att söka utlysning.

Ny utlysning för projekt

Process Industrial IT and Automation (PiiA) åttonde utlysning är öppen 24 april 2017 – 15 juni 2017. Projektförslag som är så kallade genomförbarhetsstudier och som kan pågå maximalt 6 månader söks.

Vilka projekt går att söka för? Finansiering för visionära genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation (FUI) inom ramverk för Process Industrial IT and Automation (PiiA) med fokus på industriell digitalisering, som inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Beviljade studier förväntas skapa förutsättningar till initiering av större FUI-projekt som kännetecknas av att vara innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade.

Maximal längd för genomförbarhetsstudierna är 6 månader. Finansiering för efterföljande projekt kan sökas tidigast år 2018.

Planerad budget för utlysningen är 4 miljoner kronor. SIP PiiA och Vinnova avser att finansiera 8–12 genomförbarhetsstudier inom denna utlysning. Bidrag kan sökas inom spannet 100 000 kr och 500 000 kr, dock upp till 50% av projektets stödberättigande kostnader.

Läs mer om utlysningen.