Susanne Timsjö och Anders OE Johansson, programchefer för PiiA inbjuder till ny utlysning. Foto: Daniel Flemström.

Ny utlysning för industriell digitalisering

En ny utlysning med fokus på industriell digitalisering har öppnats av programmet Processindustriell IT och automation, PiiA. Upp till 500 000 kr kan sökas.

PiiAs utlysning öppnas den 20 april 2016 och stänger den 16 juni 2016 kl 14.00. I denna utlysning inbjuds konsortier av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer att skicka in ansökan om bidrag till genomförande av framtidsinriktade genomförandestudier (förstudier) som därefter, i sin tur, har förutsättningar att leda till innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade FUI-projekt.

Syftet med PiiAs utlysning Sommaren 2016 är att stödja genomförbarhetsstudier inom Forskning, Utveckling och Innovation (FUI) med fokus på industriell digitalisering. Studierna ska leda till underlag och initiering av fortsatta aktiviteter och projekt.

Vinnovas officiella webb för PiiA utlysningen hittar du på www.vinnova.se/piia Där finns hela utlysningstexten, mallar som skall användas samt alla kontaktuppgifter.

Förutom de, så uppmanas projektkonsortier också att studera följande dokument

PiiAs rapport om industriell digitalisering PiiAs strategiska plan för 2015-2018. Här finns också en bra omvärldsbakgrund PiiAs nationella agenda

Planerad budget för utlysningen är 8 miljoner kronor och avsikten är att finansiera 16-20 genomförbarhetsstudier. För utlysningen gäller följande förutsättningar:

  • Maximal längd för genomförbarhetsstudier är 6 månader.
  • Bidraget per studie kan ges inom spannet 100 000 kr och 500 000 kr.
  • Vinnovas bidrag kan maximalt uppgå till 50 % av projektets stödberättigande kostnader.
  • Industrins medfinansiering av de stödberättigande kostnaderna ska minst uppgå till samma nivå som Vinnovas bidrag.
  • Konsortiet består av minst två parter varav minst en industripart.

De tidpunkter som gäller för utlysningen är:

Ansökningsomgång våren 2016 Öppningsdatum:                                                   22 april 2016 Sista ansökningsdag:                                           16 juni 2016 klockan 14:00 Senaste datum för beslut:                                13 september 2016 Tidigaste datum för projektstart:                15 september 2016

Tag chansen och delta i projektkonsortium.

För er som redan nu vill börja förbereda ett konsortieavtal finns en mall som är bra att utgå från. I mallen refereras till två bilagor/dokument från Bilaga A: VINNOVAs allmänna villkor för bidrag – 2014 samt Bilaga B: Guide till VINNOVAs villkor om stöd-berättigande kostnader. DNr 2012-04460 Dessa finns att hämta på VINNOVAs webb. Mallen hittar du här.

För mer information kontakta:

Anders OE Johansson Programchef Process Industrial IT and Automation (PiiA) SICS Swedish ICT Västerås AB Mobile: +46 70 56 25 250 anders.oe.johansson@sics.se

Susanne Timsjö Vice programchef PiiA susanne.timsjo@sip-piia.se