Anders OE Johansson, programchef, Processindustriell IT och Automation, hälsar fler välkomna att ansöka om medel för industriell digitalisering.

Ny utlysning för industriell digitalisering

Nu finns medel att söka från det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation. Projekt som söks ska vara fokuserade på industriell digitalisering och med potential att förnya svensk och internationell processindustri.

Med denna utlysning vill Processindustriell IT och Automation att det initieras och genomförs projekt fokuserade på industriell digitalisering och med potential att förnya svensk och internationell processindustri. Det ska vara projekt av strategisk betydelse för dess företags- och forskargruppers utveckling och tillväxt, och med potential att hantera några av de större utmaningar som modern processindustri står inför.

Utlysningen stänger 5 april 2016, kl 14.00. Se mallar och ansökningshandlingar.