Johan Carlson och Wolfgang Birk leder två projekt som fått finansiering via strategiska innovationsprogrammet PiiA.

Ny finansiering till projekt

Ny finansiering för projekt om bergbultar och dynamiska modeller för processanläggningar har vunnits genom strategiska innovationsprogrammet PiiA.

PiiA – Processindustriell IT och Automation – är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Ultraljudsmetod för mätning av mekaniska förändringar i bergbultar.           Projektsammanfattning Bergbultar är centrala komponenter vid bergförstärkning inom både gruvindustrin och vid stora infrastrukturprojekt (t.ex. järnvägs- och vägtunnlar). Det saknas idag tillförlitliga mätinstrument för att övervaka belastning på och mekaniska förändringar i redan ingjutna bultar. Det föreslagna projektet utgår från metoder hämtade från avancerad trådlös kommunikation, för att bygga modeller av utbredning av ultraljudsvågor i bergbultar. Dessa modeller kan sedan studeras som funktion av mekaniska förändringar i bultar, över tid. Projektet syftar till att utvärdera tekniken i laboratoriemiljö, på bergbultar utsatta för kontrollerad mekanisk påverkan.   Projektet leds och koordineras av Prof. Johan Carlson, Luleå tekniska universitet.   Projektgruppen består av Luleå tekniska universitet, Swerea KIMAB AB, ÅF Infrastructure AB, Atlas Copco Industrial Technique, LKAB, Pre Cast Technology AB och BESAB. Resultaten från projektet kommer att ligga till grund för utformningen av ett större forsknings- och utvecklingsprojekt.

AutoMod-PRE – Automatiserad ModellGenerering för Industriella Processer   Projektsammanfattning Studien syftar till att lägga grunden till ett FUI-projekt för utveckling av metoder och verktyg för automatiserad generering och uppdatering av fullskaliga dynamiska modeller för processindustriella anläggningar. Studien kommer att undersöka till vilken grad automatiserade eller användarstyrda modelluppdateringsmekanismer behövs och kan realiseras. Studien kommer att undersöka krav, förbereda detaljerade användningsfall och utföra en första analys av en pilot. En färdplan för vidare utveckling av dedikerade verktyg för processindustrianläggningar ska utarbetas.

Projektet ska bidra med krav, användningsfall och en färdplan för hur man automatiskt genererar fullskaliga dynamiska modeller för processanläggningar. Det kan underlätta den praktiska användningen av redan tillgängliga och ökande mängd information och data som beskriver anläggningar i sådana industrier. Genom det blir det möjligt att realisera potentialen med digitalisering. Den praktiska användningen är att möjliggöra mer effektiv, flexibel och anpassningsbar automatisering och automatisk styrning och mer precist prediktivt underhåll.   Projektet leds av Prof. Wolfgang Birk, Luleå tekniska universitet   Projektgruppen består av Luleå tekniska universitet, SSAB och Optimation. Resultaten från projektet kommer att ligga till grund för utformningen av ett större forsknings- och utvecklingsprojekt.