Ny film visar processindustrins utveckling

Ny teknik och avancerade automationslösningar har gett helt nya metoder för att ta till vara skogen, malmen och andra råvaror. ProcessIT Innovations har fångat utvecklingen i en animerad film.

Filmen här ovan visar hur tekniska framsteg och automation lett till stora förändringar inom processindustrin.

Det moderna Sveriges framväxt beror till stora delar på allt bättre möjligheter att förädla naturens tillgångar, inte minst från skogen, malmen och vattenkraften. För att visa på detta har ProcessIT Innovations, i samarbete med Kreator, producerat en film om hur tekniska framsteg och automation lett till enorma förändringar av produktionen.

De senaste framstegen inom skogindustrin, gruvnäringen, massa- och pappersbruk och andra processindustrier har under de senaste åren till stor del haft sin grund i inbyggda sensorer och ny digital teknik. Det har inte bara gett nya möjligheter att ta tillvara och förädla råvarorna, utan även lett till bättre arbetsförhållanden och bidragit till att Sverige kan behålla sin ställning som en modern hållbar industrination.

ProcessIT Innovations är ett centrum för forskning, utveckling och innovation som stöttar denna utveckling och arbetar för att ta fram nya konkurrenskraftiga automationslösningar för process- och verkstadsindustrin.

Den film om utvecklingen inom processindustrin som ProcessIT Innovations nu lanserar (se nedan) har gjorts i ett samarbete med Kreator.

Bakom filmen står: Animation: Soja Film Illustration: Niklas Andersson Ljud: Audio Alliance Manus: Mikael Hansson, Per Levén Rådgivning: Frida Hammar