Ny film för intelligenta pellets

En ny film visar arbetet med projektet Disire inom vilket bland annat intelligenta pellets ska skapas.

En ny film har tagit fram för projektet Disire, se nedan.

Inbäddade elektriska sensorer ska ge ett mer effektivt flöde av råvarumaterial. Luleå tekniska universitet är koordinator för projektet Disire inom vilket man bland annat ska skapa intelligenta pellets.

Målet med projektet är att utveckla teknik för att följa flöden med råvaror med hjälp av inbäddade elektroniska sensorer. Sensorerna ska kunna skapa mätvärden även från svårtillgängliga platser, till exempel ett transportband, men kan även generera information inuti processer, exempelvis i en masugn. Inom projektet kommer man bland annat att följa flöden av LKAB:s järnmalmspellets.

– Vi kommer att skapa sensorer som ser ut som pellets. Dessa ska sedan kunna följa med flödet på transportbandet, berättar George Nikolakopoulos, forskningsledare för projektet och biträdande professor vid Avdelningen för signaler och system.

Disireprojektet har fått sex miljoner euro i anslag från EU-satsningen Spire som är en del av Horizon 2020. Projektet koordineras av Luleå tekniska universitet och bland de övriga 15 projektdeltagarna finns universitet och industriföretag från bland annat Tyskland, Polen och Italien. Projektet startade i januari 2015 och ska pågå i tre år.

Se filmen om Disire