En efterträdare till Anders OE Johansson, i mitten, söks nu till ProcessIT Innovations i och med att Johansson går vidare till den nationella satsningen Processindustriell IT och Automation. Anders Jonsson och Katrin Jonsson ingår i den operativa ledning som efterträdaren kommer att arbeta med.

Nu söks ny verksamhetsledare för ProcessIT Innovations

ProcessIT Innovations som arbetar med it och automationsfrågor inom processindustrin söker en ny verksamhetsledare för att leda och utveckla verksamheten.

Med anledning av att nuvarande ledare, Anders OE Johansson, kommer att övergå till det nya nationella strategiska området Processindustriell IT och Automation söker centrumbildningen ProcessIT Innovations en verksamhetsledare att leda och utveckla verksamheten. Uppgiften inkluderar även att utveckla hela det regionala innovationssystem i vilket ProcessIT ingår, som är en centrumbildning mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.

I verksamhetsledarens uppgift ingår att företräda ProcessIT i det nationella programmet Processindustriell IT och Automation, utveckla europeiska samarbeten via det europeiska ”Center of innovation excellence”, ProcessIT.EU samt, där det är relevant, utveckla andra internationella samarbeten.

Centrumbildningen har en styrelse med representanter, huvudsakligen från industrin, där Landshövdingen i Västerbotten är styrelseordförande samt en ledningsgrupp.

Se  ytterligare information om tjänsten och arbetsuppgifter. Sista ansökningsdag är 8 november.