Nu siktar ProcessIT mot 2020

ProcessIT Innovations årsberättelse för 2014 finns nu tillgänglig. Årets skarpa resultat är 10 nya produkter, 20 nya prototyper, 2 nya tjänster och 2 nya processer. Under 2014 fick ProcessIT även nytt förtroende från VINNOVA att fortsätta verksamheten.

För tio år sedan utsågs ProcessIT Innovations till en av statliga VINNOVAS VINNVÄXT-vinnare. När nu ProcessIT Innovations ger ut årsberättelsen för 2014 konstaterar ordförande Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län: ”Det har inneburit en kraftfull satsning på det regionala innovationssystemet i norra Sverige och bidragit till stora framgångar i mötet mellan ny teknik och traditionella näringar. Det är framgångar som ger effekt också på nationell och internationell nivå.”

Under 2014 fick ProcessIT Innovations även ett glädjande besked från VINNOVA om en fortsatt finansiering av med 18 miljoner kronor över fyra år. Tillsammans med övrig medfinansiering innebär det närmare 50 miljoner kronor i grundfinansiering som genom ProcessIT Innovations kan satsas på att utveckla processindustrin, dess leverantörer och forskare inom området processindustriell IT och automation i norra Sverige.

Ur innehållet i ProcessIT innovations årsberättelse 2014

10 starka år Magdalena Andersson, ordförande i ProcessIT och landshövding för Västerbottens län, summerar 2014. ”ProcessIT Innovations når stora framgångar i mötet mellan ny teknik och traditionella näringar.”

Nu siktar ProcessIT mot 2020 När ansvariga Per Levén och John Lindström tittar framåt på de kommande åren mot 2020 ser de ett ProcessIT Innovations som kommer att växa sig ännu starkare som projektmäklare, med nätverk där nya parter hela tiden kan komma med.

10 år av miljardinvesteringar ProcessIT Innovations har verkat i tio år i norra Sverige. Det är ett årtionde präglat av miljardinvesteringar i regionen. Här redovisas ett antal exempel på detta om långt över 50 miljarder kronor.

Därför är jag med i styrelsen för ProcessIT Innovations Ledamöterna i styrelsen för ProcessIT berättar om sitt deltagande i verksamheten.

Projekt, rapporter och resultat Ett stort antal projekt, avhandlingar och publikationer samt resultat för 2014 redovisas också i årsberättelsen.