Johannes Karlsson, Umeå universitet, har nominerats till Chester Carlsson-priset för vetenskaplig forskning inom informationsteknologi.

Nomineras till forskningspris för trådlösa nätverk

Johannes Karlsson, forskare vid Umeå universitet och aktiv i flera ProcessIT-projekt, har nominerats till finalomgången av årets Chester Carlson-pris om 150 000 kronor.

Johannes Karlsson är en av tre finalister som kan vinna det pris som Xerox grundare Chester Carlson instiftat . Johannes har som forskare vid Umeå universitet utvecklat metoder för energieffektiv komprimering och överföring av video från små och billiga trådlösa videosensorer. Möjliga användningsområden är bland annat system för att samla in detaljerad information från djur, vilket har tillämpats av Lycksele djurpark. Andra användningsområden är inom jordbruk, vilt- och miljöforskning, samt detaljerad datainsamling från processer inom industrin.

Chester Carlson-priset delas ut till personer, institutioner eller inrättningar för forsknings- eller utvecklingsarbete inom området informationsvetenskap. Svenskättlingen Chester Carlson tog patent på den första torrkopieringsprocessen, xerografimetoden, som är grunden för alla moderna kopiatorer. Han grundade också företaget Xerox.

Stiftelsen Xerox svenska fond för forskning i informationsvetenskap, som instiftades 1985 av Xerox och som förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom informationsteknologi.  Pristagare utses av stiftelsens styrelse och prissumman är 150 000 kronor.

Förutom Johannes Karlsson har även Rüdiger Lincke, Linnéuniversitetet, och Lena-Maria Öberg, Mittuniversitetet, nominerats till priset.

Vinnaren utses vid en ceremoni den 16 november i Stockholm. Mer information om Chester Carlsons Forskningspris finns på www.chestercarlson.se.