Möte med fokus på massa- och pappersindustrin

SCOPE-möte hölls i Umeå på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Mötet, som var uppdelat på två dagar där ProcessIT Innovations stod som värd under dag ett och SLU under dag två, ingår i samarbetet mellan ProcessIT Innovations och massa- och pappersindustrin i norra Sverige.

Under första dagen kunde deltagare höra till inspirerande presentationer av Processum, Adopticum, PulpEye och Minetec där samtliga fokuserade på framtid och innovation. Dag ett avslutades med att SLUs avdelning för skogens biomaterial och teknologi berättade om deras verksamhet och därpå gemensam middag.

Dag två fokuserade på CETEX-projektet, Cost-effective tailored extraction of high-value chemicals from low-cost conifer biomaterials, som är ett FORMAS-finansierat forskningsprojekt. Projektet är ett samarbete mellan SLU och University of York.

Tobias Tovedal, jobbar på ProcessIT och medarrangör för SCOPE-mötet, tycker att det var två givande dagar.

– Det har varit många intressanta föreläsningar och extra trevligt att vi hade besök ända från University of York. Det känns viktigt att industriföretag får samlas på ett och samma ställe, vi i ProcessIT vill hjälpa företagen att hitta samarbetspartners för att driva utvecklingen framåt, säger Tobias Tovedal.

Ta del av SCOPE-mötets presentationer.