Katrin Jonsson, forskare vid Umeå universitet och ledamot av ProcessIT Innovations verkställande ledning, är projektledare för projektet med molnbaserad plattform som hoppas ge processindustrin och leverantörer snabbare och mer effektiv tillgång till ny mjukvara och applikationer.

Molnet kan ge kunder över hela världen

När processindustrin blir digital växer behovet av IT-applikationer. En molnbaserad plattform kan ge nya möjligheter för leverantörer att bidra med teknik.

Närmare 6,5 miljoner kronor ska satsas i projektet Molnbaserad plattformsstrategi. Målet är att testa och verifiera ett molnbaserat plattformskoncept i reell industrimiljö samt ta fram fler integrationer för att skapa ett plattforms-ekosystem av tillgängliga applikationer för industrin.

– När processindustrin idag köper mjukvara ringer de en kollega eller gör besök på en närliggande anläggning när de egentligen borde söka efter den bästa mjukvaran över hela världen, säger Katrin Jonsson, forskare vid Informatik, Umeå universitet, till tidningen Process Nordic.

Inspirerat av molnbaserade lösningar och plattformskoncept som AppStore och Predix vill nu projektet Molnbaserad plattformsstrategi testa hur en plattform kan anpassas för effektivt användande av molnteknologi i syfte att möta dessa utmaningar.

Effektivare för mjukvaru-leverantörer

Den globala processindustrin har stora behov av nya IT-applikationer, inte minst eftersom kostnaden för underhåll av IT-miljön i många fall skenar iväg. Industrins IT-leverantörer behöver också hitta mer effektiva sätt för att utveckla och nå ut med lösningar till denna industri.

Tomas Eriksson, Optimation, är mycket positiv till möjligheterna med plattformen:

– En marknadsplats av det här slaget kan ge nya affärsmöjligheter då vi skulle nå kunder över hela världen, säger Tomas Eriksson till Process Nordic.

Projektet kommer även att visa hur underhållet av de integrerade applikationerna kan skötas i molnet och hur applikationer kan säljas till processindustrin via en marknadsplats. I projektet finns både processindustri, IT-leverantörer, plattformsägare och akademi representerade genom företag såsom ABB, SCA Obbola, Boliden, LKAB, Optimation, BnearIT, ProTAK, Mobilaris, Sogeti, Umeå universitet m.fl.

Finansiering från Vinnova

Projektet har fått finansiering på drygt tre miljoner kronor från Vinnova och satsningen Processindustriell IT och Automation. Tillsammans med medfinansiering från deltagande företag blir totalbudgeten närmare 6,5 miljoner kronor under 2016 – 2018. Samordnare och projektledare är Katrin Jonsson vid Informatik, Umeå universitet.