På bilden, Bolidens VD Lennart Evrell öppnar toppmötet.

Mobilaris vinner Boliden-pris

Mobilaris har vunnit pris för framstående insatser inom innovation vid Bolidens Supplier Summit 2015.

Ett 80-tal av Bolidens största och viktigaste leverantörer fanns på plats bland totalt 130 deltagare när Boliden bjöd in till Supplier Summit i Stockholm den 2 november.

Det var andra gången som eventet gick av stapeln för att föra ut Bolidens strategi och stärka relationerna i det fortsatta samarbetet. Temat för dagen var Passion for improvements.

Vid arrangemanget höll Hans Wahlquist, General Manager för Mining and Industrial inom Mobilaris, en kort introduktion om hur Mobilaris Mining Intelligence tillför värde till Boliden när det gäller produktionseffektivitet samt säkerhet.

Björn Stenecker, Chief Procurement Officer Boliden, säger i ett pressmeddelande:

– För att Boliden ytterligare ska kunna stärka sin konkurrenskraft på en global marknad krävs det att vi har en leverantörsbas som svarar upp på våra förväntningar kring viktiga områden som säkerhet, kostnadsutveckling, kvalitet, produktivitet och innovation.