Mobilaris positionerar sitt AI-arbete med universitetet

Mobilaris kommer att inleda ett samarbete med Luleå tekniska universitets projekt Applied AI DIH North.

Syftet är att identifiera, tillämpa och demonstrera olika AI-metoder rörande positioneringsinformation. Målet är att utveckla förmågan och noggrannheten på företagets befintliga lösningar samt titta på hur nya tjänster och produkter kan skapas. Samarbetet kommer att pågå under två år och ledas av George Nikolakopoulos, professor inom robotik- och artificiell intelligens på Luleå tekniska universitet.

Daniel Enström, CTO på Mobilaris säger:
– Med jämna mellanrum så kommer det teknologier som inte bara förenklar och förbättrar existerande lösningar utan som öppnar helt nya fält av tillämpningar som man inte kunde bygga tidigare. AI är ett sådant exempel och vi på Mobilaris har det som en stark del av vår framtida teknikportölj. Samarbetet med universitetet är alldeles utmärkt för oss i detta sammanhang. Lyckas vi så kommer vi ha flera nya tillämpningar vi kan produktifiera och lägga till i vår produktportfölj med direkt nytta för våra kunder. Det handlar både om autonom systemövervakning och en ny generation positioneringstekniker. Vi gillar skarpt tillvägagångssättet här från universitetets sida, snabba beslut, rak väg till projektstart och fokus på tillämpningar.

Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet, säger:
– Det är roligt att få starta igång ytterligare ett delprojekt med företagsfokus. Vi har som mål att bli en stark region inom tillämpad AI och här bryter vi nu ny mark. Mobilaris inriktning och medverkan bidrar till ett av våra mål, nämligen att tävla om att bli en Europeisk Digital Innovation Hub med en profil inom process- och tillverkande industri.

Hitta avvikelser i distribuerade system
Att undersöka hur man kan hitta avvikelser i distribuerade system för lokalisering kommer att vara en del i projektet. Avvikelser i detta fall skulle till exempel kunna vara onaturliga rörelser för en viss enhet eller person som inte överensstämmer med naturligt beteende. Att erhålla positioneringsinformation i global skala, baserat på sensorer i lokal skala eller i befintlig infrastruktur för positionering och kommunikation har en växande efterfrågan. Många lokaliseringsalgoritmer baserar sin funktion på olika typer av inbyggda sensorer och har skapats i många olika system för att tillhandahålla lokalisering, till exempel baserat på WiFi, GPS och så vidare. Dessa system och sensorer är emellertid sårbara för variationer i driftsförhållanden och omgivande miljöer. 

Om Applied AI DIH North
Projektet Applied AI DIH North syftar till att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen, en Digital Innovation Hub som bas, inom samverkan, forskning, innovation, tillämpad testdriven utveckling, utbildning och klusterbildning. Projektet pågå i tre år och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond (Tillväxtverket), Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten. Läs mer på: http://www.aidih.se