Anders OE Johansson och Jerker Delsing är drivande inom ProcessIT Europe för att få igång ett europeiskt samarbete kring automationsfrågor för processindustrin.

Miljonsatsning på center för automationsfrågor inom EU

Satsningen på att bygga ett europeiskt Center of Innovations Excellence med inbäddade automationssystem för Europas processindustri fortsätter med ProcessIT Innovations som motor. Med stöd från EU:s strukturfonder anslås sammanlagt sex miljoner kr för att bygga upp verksamheten.

Inom EU bedrivs sedan några sedan några år tillbaka det  gemensamma teknikinitiativet ARTEMIS. Detta teknikinitiativ ansvarar för och samordnar FoU-projekt genom ett antal öppna ansökningsomgångar i ett 10-årigt 2,5 miljarder Euro stort FoU-program relaterat till automationsområdet.

En förfrågan från ARTEMIS har riktats till ProcessIT Innovations om att vara drivande i  etablerandet av ett Center of Innovations Excellence för europeisk processindustri. Under hösten 2009 och våren 2010 har en grupp i vilken ett antal nyckelpersoner från ProcessIT Innovations ingått arbetat med att ta fram och formera ett CoIE inom automation för processindustrin. Detta har fått namnet ProcessIT Europa, förkortat ProcessIT.EU.

Tillväxtverket har nu beslutat bevilja stöd till satsningen med 3 miljoner kronor. Tillsammans med övrig finansiering innebär det att 6 miljoner satsas inom ProcessIT Innovations under de kommande tre åren på att delta i byggandet av ett Center of Innovations Excellence för europeisk processindustri.