Lyckat resultat för bildanalys och optisk mätteknik

Lyckat resultat inom projektet Visual Systems Business Development Platform utifrån ett innovations- och ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Inom projektet Visual Systems Business Development Platform (VSB) har nya produkter inom områdena bildanalys och optisk mätteknik utvecklats och marknadsförts. Arbetet resulterade i två framtagna produktkoncept samt ett flertal nya utvecklingsmöjligheter för fortsatt arbete.

Som parter i projektet deltog forskargrupper inom bildanalys vid Luleå Tekniska Universitet samt Machine Vision vid Lapplands Yrkeshögskola i Kemi. Samverkan skedde med finska och svenska småföretag samt de stora gruvbolagen. Projektet bygger på tidigare forskningsframsteg och syftade till skapande av kommersialiseringsmöjligheter baserade på denna forskning.

Följande huvudsakliga resultat har uppnåtts inom projektet: • Tillsammans med företaget MBV-Systems byggdes en referensinstallation för online partikelstorleksmätning (3DPM) vid Bolidens gruva Tara i Irland. Ett utlåtande erhölls från kunden avseende systemets mervärde, vilket kunde användas i produktens marknadsföring. • En prototyp har byggts i labbskala för partikelstorleksmätning kombinerad med detektering och automatisk sönderdelning av stora stenbumlingar (skut) vid primärkrossen. Konceptet testades även på fältdata från Talvivaaragruvan i Finland. • En relation har etablerats med en stor global leverantör av processutrustning med avsikt att införa 3DPM-systemet i deras internationella produktportfölj. Detta ger tillgång till leverantörens globala försäljningsnätverk samtidigt som 3DPM kan integreras med deras befintliga styrsystemstjänster. • Kommersiell försäljning av ett 3DPM-system genom sammanförande av MBV-Systems med ett kundföretag i Finland. Systemet är nu installerat vid en finsk pigmentfabrik där det används för automatisk processtyrning. • En industriworkshop anordnades i Kemi med 18 deltagare från småföretag, gruvbolag och utrustningsleverantörer till gruvindustrin (bl.a. LKAB, Talvivaara, Metso, MBV-Systems, ABB, Outokumpu). • Ett tvådagars forskarsymposium anordnades i Luleå med ca 80 deltagare. Detta gav möjlighet för lokala småföretag och projektparter att expandera sina kontaktnät till andra nordiska forskare inom bildanalys och optisk mätteknik. • Ett antal förstudier inom nya utvecklingsområden: ett optiskt system för styrning av anrikningsspiraler, samt ett system för detektering av sprickor och defekter på ytan av stålslabs.

Kontaktpersoner: Anders.Sand@ltu.se, Matthew.Thurley@ltu.se, Harri.Pikkarainen@lapinamk.fi