LTU undertecknar samarbetsavtal med Epiroc

Det globala verkstadsföretaget Epiroc och Luleå tekniska universitet avser att långsiktigt stärka det strategiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation, där universitetet är ett av Epirocs förstahandsval av akademisk samarbetspart. Ett samarbetsavtal har nu undertecknats mellan parterna.

– Luleå tekniska universitet har under många år haft ett nära samarbete med Epiroc, framförallt inom gruvområdet, automation och digitalisering. Att vi nu undertecknar ett samverkansavtal är ett kvitto på att detta varit fruktsamt och att vi ser en potential i att fördjupa samverkan. I en tid där den digitala utvecklingen går rekordsnabbt känns det extra roligt att samarbeta med ett företag som Epiroc som är globalt erkänt för sitt industriella kunnande och teknikutveckling i global framkant. Det är också ett erkännande att det vi gör är relevant för svensk ledande teknikindustri vilket är extra roligt, säger Pär Weihed, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

Samarbetet viktigt för ny avancerad teknik

– Vi är mycket glada över att fortsätta och ytterligare stärka samarbetet med Luleå tekniska universitet. Gruvbranschen har påbörjat en stor förändringsresa mot alltmer automation och digitalisering, vilket är goda nyheter då det kommer förbättra säkerheten och arbetsmiljön samt öka produktiviteten för gruvbolagen. Epiroc är stolta över att göra detta möjligt för branschen med sina produkter och lösningar, men det kräver alltmer tekniskt avancerade lösningar och nytt innovativt tänkande och där ser vi att en sådan kompetent institution som Luleå tekniska universitet kan spela en viktig roll genom sitt samarbete med oss, säger Jonas Albertson, chef för Epirocs division för teknisk utveckling, Rocktec.

Epiroc, som fram till 2018 var en del av Atlas-Copco gruppen, är verksam i omkring 150 länder inom gruv- och infrastrukturindustrin genom att utveckla och producera bland annat borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning med stor fokus på produktivitet, energieffektivitet och säkerhet. Huvudsaklig produktutveckling och tillverkning inom Epiroc sker i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien. Bolaget är baserat i Stockholm och har över 14 000 medarbetare globalt.

Flera samarbetsområden är aktuella

Epiroc och Luleå tekniska universitetet ska nu identifiera framtida samverkansområden och utveckla mål, strategier och konkreta handlingsplaner och gemensamma aktiviteter. De aktiviteter som beslutas ska leda till ökad kvalitet inom kompetensutveckling och livslångt lärande, inom forskning och inom innovation, som i sin tur leder till en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för båda parterna.
 
Inom utbildningsområdet inkluderar samarbetet aktiviteter som nya former för utbildning och lärande, möjlighet till mobilitet av anställda mellan parterna, dialog om nya utbildningar, kontinuerlig förbättring av befintliga utbildningar och aktivt deltagande i lärandemoment.

Samarbetet inom forskning och innovation innefattar både teknisk och samhällsvetenskaplig forskning och innovation. Samverkan inkluderar projekt på koncernnivå och projekt relaterade till specifika divisioner och verksamhetsgrenar. Samverkan ska också präglas av hållbarhet med ett jämställdhets- och genusperspektiv för att tillvarata den fulla potentialen hos de personer som verkar inom båda parters organisationer.