Foto: LKAB

LKAB investerar i pilotanläggning för gruvafall

LKAB investerar 45 miljoner kronor pilotanläggningar för återvinning av gruvavfall.

— Det är med tillförsikt vi nu investerar 45 miljoner kronor i den fortsatta förstudien och pilotanläggningar, för att industrialisera teknik som återvinner gruvavfall och producerar kritiska råmaterial. Labbtesterna vi bedrivit under året visar att vi kan producera mer fosfor och sällsynta jordartsmetaller än beräknat, säger Jan Moström, vd på LKAB.

— Vi kommer anlägga två pilotanläggningar, en i Malmfälten och en i Uppsala för att utveckla och förbereda industrialiseringen i full skala. Anläggningen i Malmfälten kommer producera apatit från avfallssanden. Anläggningen i Uppsala drivs av Easy Mining som har utvecklat den patenterade tekniken att separera apatiten till ren mono-ammouniumfosfat (MAP) och sällsynta jordartsmetaller (REE), förklarar Leif Boström, direktör för Division Specialprodukter och vd för LKAB Minerals som ansvarar för utvecklingen.

En hållbar framtidsindustri

Vid etablering av en fullskalig industri förväntas produktionen av MAP uppgå till 500 procent av Sveriges behov och produktionen av REE uppgå till cirka 2 procent av världsproduktionen.

Pilotfasen pågår till och med 2020. Ett beslut om investering i fullskalig produktion kan tas 2021.

Tre huvudalternativ för lokalisering av fullskalig produktion

I likhet med pilotanläggningarna kommer en del av den fullskaliga produktionen vara förlagd till Malmfälten, i anslutning till LKAB:s befintliga industrier. Nästa förädlingssteg kommer ske vid annan ort, där man just nu utreder tre huvudalternativ inom ramen för förstudien.

De tre huvudalternativen är just nu Luleå, Helsingborg och Skellefteå.

— ReeMAP är ett mycket bra exempel på cirkulär ekonomi, att återföra och återvinna resurser. Vi kommer fokusera på att utveckla en verksamhet vid den ort som är det miljömässigt bästa alternativet, som medger minst förflyttning av varor och nyttjar resurser på bästa sätt. Vi bedömer idag att produktionen, om vi är framgångsrika i denna industrialiseringsprocess, etablerar en helt ny industri i Sverige som förser jordbruket och teknologisektorn med nödvändiga råmaterial samtidigt som det genererar jobb och välfärd, säger Jan Moström, vd på LKAB.