Emil Jonze har varit med och utvecklat optisk mätteknik för robusta industriella miljöer.

Ljus framtid för optisk mätteknik

Emil Jonze har varit med och utvecklat den time of flight-teknik och 3D-kameror som idag är kommersiellt tillgängliga. Den kompetens Emil byggt upp kring tekniken samt dessa kameror ligger som grund för flera av Adopticums projekt inom optisk mätteknik i industriell miljö.

Inom processindustrin växer behovet av modern optisk beröringsfri mätteknik. Nya robusta 3D-kameror med så kallad time of flight-teknik kan bidra till att antalet haverier och plötsliga stopp i produktionen minskar.

‐ Det blir enklare att följa processer online i realtid vilket gör att underhållsbehovet minskar, produktionen blir tillförlitligare och därmed sänks kostnaderna, säger Emil Jonze.

Ljus framtid för optisk mätteknik

Hela optronikbranschen går mot en ljus framtid och företaget Optronic och centrat Adopticum i Skellefteå finns med i framkanten av denna nya teknik. Det var till denna kreativa miljö som Emil Jonze, 28 år, kom när han som student från Umeå universitet sökte efter en verklighetsanknuten uppgift för sitt examensarbete.

‐ Jag gillar att ägna mig åt teknikutveckling som kan tillämpas i industriell miljö, förklarar Emil.

I ett samarbete mellan Optronic och Luleåföretaget MBV Systems fick Emil möjlighet att utveckla kamerabaserad mätteknik och algoritmer för robotstyrning i processindustrin. Även om roboten visade sig vara svår att styra ledde resultatet till ett mycket väl genomfört examensarbete som belönades med ett stipendium av Region Västerbotten och Umeå universitet som särskilt värdefullt.

Utvecklat ny teknik

Examensarbetet ledde även till att Emil fick en anställning vid Adopticum där han fått arbeta med många olika optiska mättekniker. Bland annat har han på nära håll fått vara med och utveckla den time of flight-teknik som resulterat i det nystartade företaget Fotonic. Eftersom Emil varit med hela vägen från den första prototypen till en färdig produkt har det inneburit att han idag är en av Sveriges experter på denna teknik. Denna expertis är också grunden i flera av de projekt Adopticum nu driver inom optisk mätteknik för industrin.

Tillämpningarna för 3D-kameran är många och Emil har fått tillfälle att sätta sig in i flera olika branscher och industriella miljöer. Eftersom ProcessIT Innovations finns med som samarbetspartner till Adopticum har ett antal naturliga projekt med processindustrier kunnat genomföras. Det kan röra sig om teknik för att på en bildskärm vrida och vända på en 3D-modell av en fabriks produktionskedja i realtid. Eller med optisk avläsning ge stöd för skogsmaskinsförare när de kapar stockar eller ge bättre förutsättningar för analys av flöden på transportband i gruvindustrin.

Installation av flygspel

Ett litet sidospår i sammanhanget är den installation av flygspelet Woodbot Pilots som Adopticum gjort tillsammans med Interactive Institue Umeå och North Kingdom på Skellefteå flygplats. Här används 3D-kameran för att registrera spelarens gester i luften som sedan styr spelet. Även om det i detta fall mer är underhållning och spel så kan man ta erfarenheter från den tillämpningen vidare till industrins behov.

‐ Det känns bra att få jobba med den här tekniken. Det är grymt att få vara med och utveckla den, säger Emil Jonze, som ser fram mot fler intressanta tillämpningar av den nya tekniken.