Ola Lidström, Johan Fagerlönn och Mats Liljedahl berättade om ljud som informationsbärare vid industrirådets möte.

Ljud som informationsbärare

När industrirådet inom ProcessIT möttes i Piteå deltog Interactive Institute Sonic Studio med inspiration kring hur ljud kan vara informationsbärare. Tillsammans med industrirådet blev det ett tillfälle till visionärt tänkande kring möjliga tillämpningar för basindustrin.

Industrirådet inom ProcessIT Innovations består av representanter från de basindustrier som samarbetar inom ProcessIT. Dessa möts några gånger per år för att ge inspiration och tillsammans tänka långsiktigt kring ProcessITs verksamhet.

När man den 28 oktober möttes På Smurfit Kappa i Piteå deltog Interactive Institue Sonic Studio. Johan Fagerlönn, Mats Liljedahl och Ola Lidström berättade bland annat om hur man arbetat med ljuddesign för att öka säkerheten inom trafiksektorn och hur man ser att det finns ett ökat intresse för att använda ljud vid exempelvis övervakning.

I samtalen kunde industrirådets deltagare bidra med flera erfarenheter från fabriksvärlden. Ett exempel är larmsanering av larmsystem som ger ifrån sig en stor mängd signaler. Ett annat exempel rörde operatörer som är mobila i fabriksmiljön och då kan få ljudsignaler via hörselkåporna.

Besöket av Interactive Institute Sonic Studioc var mycket uppskattat och gav många tankar kring ljudmiljön i fabrik och anläggningar och kring ljud som informattionsbärare.