Lean-konferens 2013

Förbättringsnätverket 0fel bjuder in till ny LEAN-konferens den 5 november. Under konferensen berättar företag och myndigheter från länet om sina LEAN-erfarenheter.

Förbättringsnätverket 0fel bjuder in till ny LEAN-konferens där ProcessIT Innovations är en av flera samarbetspartners.

Under förmiddagen kommer det att vara föredrag kring Lean och ledarskap, Lean och jämställdhet samt presentation av konferensens ”goda exempel” som denna gång kommer från Västerbottens läns landsting, Umeå Kommun och Indexator.

På eftermiddagen kommer ett antal workshops äga rum där ni kan delta vid en av dessa.

Workshop nr. 1 Mål, nyckeltal och visualisering, Pia Lindberg (VLL), Kennet Bergqvist (Indexator) Hur lyckas vi hitta rätt mätetal för att leda och hur skapa engagemang att utveckla och förbättra verksamheten?

Workshop nr.2 Grunder i LEAN , Michael Lundstedt (Komatsu), Mirella Westpil (Norrmejerier) Vi tittar närmre på grunderna i Lean och belyser bla begrepp som slöserier, verktyg, principer, och ständiga förbättringar. Teori varvas med exempel från verkligheten och vi diskuterar också vilka fördelarna och fallgroparna är.

Workshop nr. 3 Six Sigma – En fallstudie varvat med praktiska övningar, Lars Öst (GE) Ett praktiskt exempel från GE Healthcare på hur ett Six Sigma projekt genomförts och resultatet. Beskrivning av GE:s Lean/Six Sigma metodik varvat med praktiska exempel.

Se ytterligare information och anmälan.