Läs ProcessIT Innovations årsberättelse

Nu finns ProcessIT Innovations årsberättelse att läsa med stor redovisning av resultat, projekt och samarbeten.

– Digitaliseringens effekter har inneburit stor förändringar för de värdekedjor som byggts upp kring råvarorna. Basindustrin är i en stor förändring, alla branscher påverkas av värdekedjornas digitalisering, säger Per Levén.

– Det finns ingen återvändo, även om vi kan se att det finns olika risker med omställningen, säger John Lindström.

finns att läsa om såväl projekt som andra resultat inom ProcessIT Innovations. Bland annat har det stora projektet Arrowhead avslutats medan ett nytt stort projekt, Productive 4.0, startats. Ett stort antal andra projekt beskrivs också i årsberättelsen.

Omsättningen för ProcessIT Innovations har ökat från ca 65 miljoner kronor 2016 till ca 70,5 miljoner 2017. Således är den digitalisering och reindustrialisering som ProcessIT Innovations verkar för fortsatt intressant, och ProcessIT strävar att under 2018 öka omsättningen mot ca 75 miljoner kronor.

Nya produkter: 15 (26)

Nya tjänster: 4 (6)

Nya processer: 20 (14)

Nya prototyper: 86 (46)

Nya företag: 3 (4)

Nya patent: 1 (2)

(Inom parentes 2016 års resultat.)

Ladda ner ProcessIT Innovations årsberättelse 2017.