Kraftsamling för processindustriell automation

Sverige ska vara den världsledande nationen inom processindustriell ledning och automation. Det är visionen för branschorganisationer och intressenter som gemensamt utarbetat satsningen ”Framtidens automations- och processindustri – om en nationell kraftsamling kring automationslösningar för processindustrin”.

Den nya nationella agendan presenterades under en dag för intressenter och aktörer inom branschen den 8 februari på Grand Hotel i Stockholm. Denna nationella agenda är en gemensam kraftsamling av aktörer inom branschområdet med syfte att stärka Sveriges process- och automationsområden.

I agendan fastslås att nationen måste samverka och kraftsamla med betydligt större resurser än tidigare om Sverige ska behålla och stärka sin position hos såväl användare som leverantörer.

Därför föreslår aktörerna bakom agendan att man:

1. Etablerar ett industriellt nationellt ledarskap och en nationell samverkansplattform för området.

2. Koordinerar projekt- och nätverksaktiviteter tillsammans med universitets- och högskolenära FUI-miljöer som identifieras som särskilt starka och relevanta för området.

3. Koordinerar och genomför samordnade kompetensutvecklingssatsningar tillsammans med både näringslivs- och forskningspartners.

4. Gör substantiella satsningar på nationella FUI-program inom detta område.

Framtagningen av agendan har finansierats av Kempestiftelserna, ABB, Boliden, LKAB, SCA, SSAB, egna insatser och arbete från referensgruppsdeltagarnas organisationer samt via ProcessIT Innovations och Automation Region även VINNOVA och regionala finansiärer.

Ladda ner den nationella agendan och läs mer om dess bakgrund.

Fler bilder från Grand Hotel när agendan presenterades:

Helena Jerregård, Automation Region, och Lena Norder, Svensk Automation, deltog under dagen.

Helena Jerregård, Automation Region, och Lena Norder, Svensk Automation, deltog under dagen.

Chris Heister, avgående landshövding för Västerbotten och tillträdande landshövding för Stockholms län, fanns med under dagen. Chris Heister har också under ett antal år varit ordförande för ProcessIT Innovations.

Chris Heister, avgående landshövding för Västerbotten och tillträdande landshövding för Stockholms län, fanns med under dagen. Chris Heister har också under ett antal år varit ordförande för ProcessIT Innovations.

Lars-Erik Aaro, vd för LKAB, talade om basindustrins viktiga roll för Sveriges ekonomi och välfärd samt hur LKAB satsar inför framtiden.

Lars-Erik Aaro, vd för LKAB, talade om basindustrins viktiga roll för Sveriges ekonomi och välfärd samt hur LKAB satsar inför framtiden.

Åke Svensson, vd för Teknikföretagen, gav en inblick i teknikföretagens syn på viktiga förutsättningar för en forskningspolitik som ger bättre konkurrenskraft för svensk industri.

Åke Svensson, vd för Teknikföretagen, gav en inblick i teknikföretagens syn på viktiga förutsättningar för en forskningspolitik som ger bättre konkurrenskraft för svensk industri.

Harri Kulmala, CEO för FIMECC, presenterade hur FIMECC ändrar FoU-landskapet för metal- och ingenjörsindustrin. FIMECC ansvarar för ett av SHOK-centran i Finland. (SHOK – Strategic Centres for Science, Technology and Innovation).

Harri Kulmala, CEO för FIMECC, presenterade hur FIMECC ändrar FoU-landskapet för metal- och ingenjörsindustrin. FIMECC ansvarar för ett av SHOK-centran i Finland. (SHOK – Strategic Centres for Science, Technology and Innovation).

Göran Marklund, stf vd för Vinnova, berättade om det underlag som VINNOVA tagit fram till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition.

Göran Marklund, stf vd för Vinnova, berättade om det underlag som VINNOVA tagit fram till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition.

Erik Oja, ABB och ordförande för Automation Region, i samspråk med Helena Jerregård, processledare för Automation Region.

Erik Oja, ABB och ordförande för Automation Region, i samspråk med Helena Jerregård, processledare för Automation Region.

Harri Kulmala samtalar med Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations.

Harri Kulmala samtalar med Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations.