Kompetensförsörjning och interoperabilitet heta frågor under ProcessIT-dagen 2022

Det blev en spännande och intressant ProcessIT-dag när industrin samlades för att diskutera nyindustrialiseringen. Både talare och publik berörde i många fall utmaningarna inom framför allt kompetensförsörjning och interoperabilitiet.

Under onsdagen den 27 april fanns ett tiotal talare på plats på Piteå Stadshotell, alla från företag med stora nyindustrialiseringsprojekt i norra Sverige. Under dagen välkomnades också ProcessIT Innovations nya ordförande tillika landshövding i Västerbotten, Helene Hellmark Knutsson, som i sitt tal fokuserade på kompetensförsörjningen.

 – Vi behöver få hit fler människor, att de flyttar in eller tillbaka – inte härifrån. Det kräver attraktiva samhällen som helhet, något vi alla måste vara med att skapa. Vi ser behovet i så gott som alla orter i norra Sverige, inte bara i Skellefteå eller andra städer som är på tapeten just nu, sade hon.

Under Copperstones presentation fick hon medhåll av projektchef Emma Mäkitaavola, som bland annat berättade om initiativet Kiruna Växer.

– Det finns inga enkla svar på kompetensattraktionen. Vi behöver bygga roliga arbetsplatser men också erbjuda bra barnomsorg, skola och kulturliv. I Kiruna har vi startat en förening som heter Kiruna Växer där aktörer från både kommun och näringslivet samverkar för att skapa en attraktiv plats att leva och bo, sade hon.

Under ProcessIT-dagens paneldebatt menade Pär-Erik Martinsson, verksamhetsledare på ProcessIT Innovations, att i konkurrensen om talang behöver man tänka hela norra Skandinavien i marknadsföringen av regionen, som en plats att leva och bo på.  Det behöver också satsas betydligt mer på att utbilda ingenjörer i Sverige, tyckte Michael Nilsson från Luleå tekniska universitet i publiken.

– Det är högst angeläget med tanke på att bristen råder redan nu och det tar minst fem år att examinera nya ingenjörer, sade han.

För att unga talanger ska stanna i regionen så behöver industri och universitet arbeta nära varandra i att öka kännedom om vad bas– och IT-industrin gör, tyckte Pär-Erik Martinsson och fick medhåll från Epirocs Katharina Öhquist.

 – Vi har en utmaning i att få unga talanger att förstå hur high-tech gruvnäringen är och hur mycket cool utveckling som sker här, sade hon.

Ett steg i kompetensförsörjningen och att attrahera unga är att erbjuda jämställda arbetsplatser. Det menade Maria Strand, vice VD på Adopticum, som delade med sig av hur om hur man kan mäta jämställdhet. – Det finns fem viktiga faktorer för att lyckas nå mål: Avsätt tid, ta extern hjälp för att komma igång, engagera personalen, ha kontinuerlig uppföljning samt prestigelöshet i organisationen. Jämställdhet är inte en åsikt, det är en kompetensfråga.

Interoperabilitet en av de största utmaningarna

Interoperatbiltiet var ett annat område deltagarna ville diskutera. Polarbröd är Sveriges tredje största brödproducent och 2023 vill de att 50% av intäkter kommer från saker de inte gör idag och att deras verksamhet år 2032 är 100% cirkulär.

– Interoperabilitet i en av de största utmaningarna med att digitalisera verksamheten, berättade Magnus Bäcklund, projektledare på Polarbröd under sin presentation.

Katarina Öquist sade att interoperabilitet är en svår nöt att knäcka även för Epiroc:

 – Våra maskiner behöver kunna vara anpassningsbara för att fungera som del i flera olika system och med många olika förutsättningar, från begränsad infrastruktur i utvecklingsländer, till 5G i svenska gruvor. Framtiden är öppna system så att det blir enklare för kunden och enklare för leverantörer att samarbeta.

Det blev även presentationer från ProcessIT:s projektportfölj: Applied AI DIH North, DISISS, DITMINN och NexGenSims.

Besökare David Degerfeldt, Section Manager and Program Manager Artificial Intelligence in Mining, Boliden Minerals tyckte det var en intressant dag:

 – Samtalen pekar på hur digitaliseringen egentligen är en mycket bredare och större fråga än tekniken i sig. Det är givande att kunna träffas igen och knyta nya kontakter.

Anna Sirke från RISE höll med:

 – Dagen bjöd på intressanta talare och företag samt högaktuella ämnen.

Även Mats Jonsson, Sales Manager på Predge var nöjd med dagen:

 – Industrierna i norr står inför stora omställningar och att mötas för att utbyta erfarenheter är en viktig förutsättning för att driva på utvecklingen. ProcessIT-dagen är helt rätt i tiden och skapar en utmärkt arena för att knyta nya kontakter och inspireras av varandra.