Kompetensförsörjning inom industrin

Den första november samlades ett 30-tal deltagare för att lyssna till presentationer och samtala kring kompetensförsörjning inom industrin.

Nyligen samlades deltagare på Umeå universitet för att medverka i Workshop 3 – Kompetensförsörjning, den näst sista workshopen i serien Verkstadsindustrins utmaningar i norra Sverige, som är en del av projektet Kunskapsspridning om Industri 4.0 i den industriella värdekedjan.

Deltagare kunde lyssna till ett antal presentationer där fokus låg på kompetensförsörjning och samarbete mellan industri och akademi. Kompetensförsörjning är det område som uppmärksammats mest under projektets tidigare del, där ProcessIT Innovations intervjuat företag i regionen för att se hur redo de är för Industri 4.0.

De som föreläste under workshopen var: • Per Lindberg, Inlandets Teknikpark • Annika Svensson, Umeå kommun, Yrkeshögskolan • Sara Sjöstedt de Luna, Teknisk Naturvetenskaplig Fakultet, Umeå universitet  • Katarina Henriksson, Externa relationer Umeå universitet • Pedher Johansson, Datavetenskap, Umeå universitet

Samtliga talare berättade om deras verksamheter och hur de arbetar för att få till fler och bättre samarbeten med externa parter och parter inom industrin. Pedher Johansson berättade om ett pågående arbete mellan Umeå universitets IT-institutioner, där tanken är att underlätta för externa parter samt intern kommunikation, gällande samarbeten.

Annika Svensson berättade om Yrkeshögskolan och hur det går att skapa olika utbildningar för att få fler utbildade inom yrkesområden som saknar arbetskraft. Per Lindberg berättade om innovativt tänkande och hur de fått många unga att öppna ögonen för teknikområdet. Sara Sjöstedt de Luna och Katarina Henriksson berättade om Cooperative education (co-op), en modell för samverkan i utbildning.

Workshopen bidrog även till många värdefulla diskussioner deltagarna emellan, där avsatt tid fanns för att samtala kring vilka åtgärder som finns för att förbättra kompetensförsörjningen inom industrin på kort sikt (ca ett år), mellan långsikt (ca tre år) och lång sikt (mer än fem år). En åtgärd som många av diskusisonsgrupperna höll med om var att försöka synas bland unga och föräldrar, för att fånga upp och locka till industrin som arbetsplats i ung ålder.

Nästa workshop, som även är den sista workshopen i serien Verkstadsindustrins utmaningar i norra Sverige kommer att hållas 6 december kl 10:00-12:00 på Umeå universitet i MIT-place. Workshopen kommer att titta på vad som framkommit under tidigare workshops och hur vi tillsammans ska gå vidare för att förverkliga de idéer som dykt upp. Går det att hitta möjligheter till kunskapsutbyten mellan företag? Finns den kunskap som krävs eller behövs det forskning? Mer information och anmälan finns här.

Projektet kommer att redovisas i en rapport vid slutet av året, skriv upp dig på ProcessIT Innovations maillista för att ta del av rapporten när den är klar. Står du på ProcessIT Innovations maillista kommer du även att få information om andra nyheter som rör vår verksamhet. ProcessIT Innovations maillista hittar du här.

Presentation från Workshop 3 – Kompetensförsörjning finns här.