Viktigt med kompetensförsörjning och samverkan mellan industri och universitet, betonade Maria Hollander, Paper Province, Karolina Winbo, Automation Region, och Per Levén, ProcessIT Innovations.

Kompetensförsörjning aktuellt ämne på ProcessIT-dag

Kompetensförsörjning, en nationell agenda för automationslösningar, e-underhåll, simuleringar, fältrobotik och nya datacenter i Facebooks spår var några av de ämnen som togs upp när ProcessIT-dagen samlade ett 70-tal personer ur ProcessITs nätverk.

Under 2011 har ProcessIT tillsammans med andra aktörer gjort en kraftsamling kring automationslösningar inom processindustrin. En nationell agenda har tagits fram som presenterades för de 70-tal deltagarna som kommit till den årliga ProcessIT-dagen då företag, forskare och finanisärer samlas för att inspirera varandra kring processindustrins utveckling.

– Vi behöver effektivare och bredare företagssamarbeten och etablera ett industriellt nationellt ledarskap kring automationsfrågorna, förklarade Anders OE Johansson, processledare för ProcessIT Innovations.

En stark och tydlig ekonomisk  satsning måste också göras inom området, betonade Anders OE Johansson, som kunde berätta att aktörerna bakom den nationella agendan kommit fram till att 400 miljoner kronor måste årligen satsas inom området processindustriell automation för att kunna bygga projekt kring behoven.

Kompetensförsörjning

Under dagen återkom många av talarna till det stora behov av kompetensförsörjning som industrin har. Automation Regions biträdande processledare Karolina Winbo betonade att de fokuserat än mer på kompetensförsörjningsfrågan med en starkare integrering mot universitet och högskolevärlden genom att samordna kompetensutvecklingsinsatser.

Maria Hollander, vd för Paper Province i Värmland, betonade också behovet av kompetens.

– Företagen säger att utan kompetensförsörjning kommer de inte att överleva, sade Maria Hollander.

PorcessIT Academy viktig satsning

Från ProcessITs horisont tog Per Levén, ansvarig för ProcessIT Innovations i Umeå, upp planerna kring ProcessIT Academy som kommer att bli en av ProcessITs stora satsningar den närmaste tiden. Han påpekade att redan idag samverkar näringsliv och industrin med universiteten kring gästföreläsningar, studiebesök, sommarjobb, mentorskap, exjobb och arbetsmarknadsdagar.

– Men vi skulle kunna få högre kvalitet på detta om det genomförs på ett mer strukturerat sätt. Alla aktörer vill att detta ska hända och universiteten vet att det blir högre kvalitet på utbildningarna om vi hittar smartare sätt att organisera samspelet med basindustriföretagen, förklarade Per Levén.

Förutom presentationer och föreläsningar innehåll dagen även ett antal workshops samt gav deltagarna flera möjligheter till att knyta nya kontakter, vilket är en nog så viktig del med samlingar som dessa.

Dialog över nationsgränsen när Anders Högström, Electropolis, Seppo Saari, Kemi-Tornio University i Finland, och Jonas Sjöberg, Adopticum, möttes.

Dialog över nationsgränsen när Anders Högström, Electropolis, Seppo Saari, Kemi-Tornio University i Finland, och Jonas Sjöberg, Adopticum, möttes.

Glada över att vara med på ProcessIT-dagen var Ulf Westerberg, Curacao Consulting, och Ola Lidström, Piteå kommun.

Glada över att vara med på ProcessIT-dagen var Ulf Westerberg, Curacao Consulting, och Ola Lidström, Piteå kommun.

Peter Wedin, Optimation, samtalade med Jan Björkman och Kjell-Ove Mickelsson, LKAB.

Peter Wedin, Optimation, samtalade med Jan Björkman och Kjell-Ove Mickelsson, LKAB.

Anna Sirkka, Interactive Institute Sonic Studio i Piteå, och Martin Servin, UMIT Research Lab.

Anna Sirkka, Interactive Institute Sonic Studio i Piteå, och Martin Servin, UMIT Research Lab.

Thomas Gustafsson, professor vid Luleå tekniska universitet, presenterade FROST, ett nytt laboratorium för fältrobotik som ProcessIT är med och stöttar.

Thomas Gustafsson, professor vid Luleå tekniska universitet, presenterade FROST, ett nytt laboratorium för fältrobotik som ProcessIT är med och stöttar.

Ramin Karim, Ramin Karim, biträdande professor på Avdelningen för drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet, berättade om den världsledande satsning som görs på ett eMaintenanceLAB, ett lab som saknar motsvarighet i resten av  världen.

Ramin Karim, Ramin Karim, biträdande professor på Avdelningen för drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet, berättade om den världsledande satsning som görs på ett eMaintenanceLAB, ett lab som saknar motsvarighet i resten av  världen.

Anders Granberg, från North Sweden Datacenter Locations, berättade om det arbete som pågår för att locka fler företag utöver Facebook att bygga datacenter i kommuner som Luleå, Boden och Piteå.

Anders Granberg, från North Sweden Datacenter Locations, berättade om det arbete som pågår för att locka fler företag utöver Facebook att bygga datacenter i kommuner som Luleå, Boden och Piteå.