Kick off med SCOPE 18 november

Välkommen på kick off med SCOPE den 18 november i Piteå. SCOPE är branschprogrammet i ProcessIT Innovations som ska bidra till ökad samverkan kring regionens massa- och pappersindustri.

Ur programmet:Exempel på framgång i samverkan inom regionenProcessITs vision av framtidens integrerade brukProcessITs strategi för SCOPE

Mer upplysningar genom Anders Jonsson och Robin Norrman.