John Lindström blir ny CEO För processIT Innovations. Bilden till höger syns John Lindström tillsammans med Per Levén, CSO, och Anders OE Johansson, tidigare CEO.

John Lindström ny CEO och verksamhetsledare för ProcessIT

John Lindström blir ny CEO och verksamhetsledare för ProcessIT Innovations. John Lindström har en mångårig erfarenhet från tillverkningsindustrin, it och telekom och har under de senaste fem åren arbetat som forskare vid Luleå tekniska universitet.

– Jag ser fram mot att få vidareutveckla det arbete som ProcessIT byggt upp under de senaste tio åren, säger John Lindström.

– Det är imponerande att se hur ProcessIT lyckats starta så många projekt och etablerat så många kontaktytor. Sådant tar lång tid men jag ser också att vi har många duktiga projektledare med bra kompetens, fortsätter John Lindström.

Som CEO och verksamhetsledare blir John Lindströms uppgift att tillsammans med Per Levén leda och utveckla ProcessIT som centrumbildning mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Centrumbildningen är ett samverkanscentrum i Norrbotten och Västerbotten där basindustri, automations- och industriellt inriktade IT-företag, universitet samt regionala myndighetsföreträdare tillsammans driver utvecklingsfrågor inom processindustriell IT och automation.

Målet med centrumbildningen är att bygga och utveckla projekt med syfte att nå nya tekniska lösningar och innovationer kopplade till processindustrins IT- och automationsbehov.

Som CEO och verksamhetsledare kommer John Lindström att fortsätta utveckla hela det regionala innovationssystem i vilket ProcessIT ingår. I uppgifterna ingår även att företräda ProcessIT i det nationella programmet Processindustriell IT och Automation, förkortat PiiA, och utveckla europeiska samarbeten via ProcessIT.EU, som ett ”Center of innovation excellence”.

Per Levén kommer liksom idag att fortsätta leda ProcessITs strategiska utveckling (CSO) samt vara verksamhetsledare och ansvarig för ProcessITs nod i Västerbotten. John Lindströms företrädare, Anders OE Johansson, kommer framöver att vara ansvarig för utvecklingen av det nationella strategiska innovationsområdet Processindustriell IT och Automation (PiiA) som VINNOVA tillsammans med Energimyndigheten och Formas beslutat att finansiera som ett av fem strategiska innovationsområden (Sio).