Jan Björkman, LKAB (till vänster) och Erik Hamrén, Lindholmens Tekniska Gymnasium (till höger). I mitten Joakim Askviken, ABB, som är sponsor. Foto: Copyright itf.

Jan Björkman får automationspris

Jan Björkman, forskningsingenjör vid LKAB, och ledamot av verkställande ledningen för ProcessIT Innovations har tilldelats itf Automationspris 2013 på 50 000 kronor.

I samband med itf Automationsdagar 2013 delades för nionde gången itf:s fina Automationspris ut till två välförtjänta ”automationare”. Priset instiftades av itf till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att han efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

ITF vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området och för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just industriell automation eller något därtill kopplat.

Juryns motivering:

JAN BJÖRKMAN har en yrkesverksam livsgärning som mät- och automationstekniker vid LKAB. Han har bildat skola för hur man designar, specificerar och implementerar stora automationssystem. Hans senaste bidrag är automationen vid LKAB:s KK4 anläggning. Riktigt intressant blir det när man begrundar Jannes synsätt kring mätnoggrannhet och vad som är praktiskt möjligt i verklig industriell miljö, med hänsyn till existerande standarder och vad tillverkarna lovar.

Förutom Jan Björkman delades automationspriset ut även till Erik Hamrén, Lindholmens Tekniska Gymnasium.

Se mer om automationspriset på itf:s hemsida.