Jan Björkman, LKAB, avtackades efter sitt mångåriga engagemang inom ProcessIT Innovations, när han nu går i pension. På bilden tillsammans med John Lindström och Per Levén.

Jan Björkman avtackas av ProcessIT

Jan Björkman, LKAB, är en av veteranerna inom ProcessIT Innovations som varit med sedan starten 2004. I samband med ProcessIT-dagen 2015 avtackades han eftersom han nu går i pension.

Som forskningsingenjör på LKAB har Jan Björkman genom åren varit en av de fasta kontaktpersonerna mellan ProcessIT Innovations och LKAB. Hans många år i ProcessITs verkställande ledning har inneburit en direkt kontakt med gruvindustrin som varit en fast grund för utveckling av många projekt.

Men från och med 2015 går Jan in i det som han själv skämtsamt kallar P15, projekt Pension 2015. Lämpligt i samband med ProcessIT-dagen i mars i Skellefteå avtackades Jan inför alla deltagare på konferensen av John Lindström och Per Levén.

Starkt kontaktnät

– ProcessIT har varit ett bra kontaktnät som gett korsbefruktningen mellan många branscher, säger Jan Björkman.

– Vi har fått lösningar som är applicerbara oavsett bransch. Inom automation är det inte så stora skillnader mellan olika branscher, det är ofta samma lösningar vare sig man kör ett kulsinterverk eller ett pappersbruk. Mät- och reglertekniken och övergripande managementsystem är ofta lika.

Jan Björkman menar också att ProcessIT Innovations blivit mognare och stabilare. Det är duktigt folk som håller ihop det, betonar han, samtidigt som han inför framtiden gärna vill se ett ökat engagemang från industrin i verksamheten.

– Industrin behöver bli mer aktiva, vi behöver ha ett större engagemang, även högt upp i företagen, säger Jan Björkman.

Men själv ska han nu landa i det nya. Med inarbetad tid och semester att ta ut har han redan städat ut från sitt kontor. Att hustrun samtidigt också går i pension är en extra källa till glädje, menar han, tacksam över de år han fått bidra med sin erfarenhet till ProcessIT Innovations.