Fredrik Blomstedt, BnearIT, och ANders OE Johansson, verksamhetsledare för SIO-programmet Processindustriell IT och Automation.

ITF Automationsdagar lockade många

Vid ITF Automationsdagar 2014 deltog flera föreläsare med anknytning till ProcessIT Innovations. Bland dessa fanns exempelvis Anders OE Johansson, Jerker Delsing, Öjvind Sundvall och Fredrik Blomstedt.

ITF Automationsdagar är etablerade i branschen sedan mer än tjugofem år. Utöver konferensen med ett stort antal föreläsningar om automationsfrågor innehåller Automationsdagarna en bred utställning där de främsta automationsföretagen i Sverige presenterar sina senaste nyheter.

Automationsdagarna erbjuder rika möjligheter till kontakter med kollegor i din egen och angränsande branscher, såväl under konferensen och utställningen, liksom under den uppskattade konferensmiddagen.

Några exempel på föredrag som hölls under Automationsdagarna: Anders OE Johansson: Nationell kraftsamling för Processindustriell IT och Automation Fredrik Blomstedt, BnearIT: Erfarenheter från projekt med akademi och slutanvändare Öjvind Sundvall, PulpEye: Samverkan mellan akademi och Industri genererar exportintäkter och sysselsättning i Sverige.

Se hela programmet.

På plats under ITF Automationsdagar fanns även Ulf Andersson och Kjell Olsson, båda från ProcessIT Innovations projektkontor i Luleå.

På plats under ITF Automationsdagar fanns även Ulf Andersson och Kjell Olsson, båda från ProcessIT Innovations projektkontor i Luleå.