IT-stöd vid operatörsronderingar

SCOPE och ProcessIT anordnade den 27 oktober ett välbesökt och uppskattat seminarium om IT-stöd vid operatörsronderingar.

Beslutet att anordna seminariedagen om IT-stöd vid operatörsronderingar togs vid en workshop i juni där det framkom att flera av regionens processindustriföretag funderar på att utveckla sitt operatörsunderhåll med IT-stöd.

Tanken med seminariet var att ge en orientering om några befintliga lösningar som finns på marknaden, ta del av praktiska erfarenheter från användningen samt utbyta erfarenheter. Seminariet var välbesökt och mycket uppskattat, sammantaget deltog 23 personer, sju massa- och pappersbruk var representerade och fem leverantörsföretag fanns på plats.

Presentationerna som gjordes finns här nedan för nedladdning.

Niclas Holfelt. För att möta framtida förutsättningar i form av minskad underhållsbemanning och ökade produktionskrav har SCA Ortviken tagit fram en driftsäkerhetsstrategi. En väl uttalad strategi där hela organisationen arbetar proaktivt mot en högre tillgänglighet på utrustningen.

Bengt Brander. Hur man involverar operatörpersonal i underhållsarbetet genom att med hjälp av Maximo Everyplace, Ipad och Maximos generella verktyg bygger skärmbilder speciellt anpassade för operatörer och sällananvändare.

Lars Djuvfeldt. IntelaTrac är en mobil lösning optimerad för inspektion av utrustning. Gränsvärden ger teknikern omedelbar information om eventuella felaktigheter i utrustningen och om en felanmälan ska skapas.

Per Gannå. I produktionsuppföljningssystemet ProTAK finns det en ny funktion Operatörsrondering. Den gör det möjligt att använda olika verktyg som stöd vid ronderingarna, bland annat ett Android-baserat som ProTAK själva utvecklat.

Mats Harzdorf. Holmens pappersbruk i Hallsta har under en tid använt ronderingsverktyg som stöd för operatörerna vid ronderingar.

Ramin Karim. Presentation av de erfarenheter Drift och underhåll vid LTU har från användningen av mobila enheter och fältutrustning i industrin. Erfarenheter som grundar sig på projekt genomförda med bland annat SAAB, Outokumpu och LKAB.