Anna Valtonen, rektor för Designhögskolan, berättade om hur synen på design av tjänster och produkter förändrats. Lyssnade gjorde bl a professor Erik Elmroth, Umeå universitet, och Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations.

IT-region visar styrka

När IT-satsningen Infotech Umeå bjöd in till seminariedag om IT-regionen Umeå deltog bland andra Anders OE Johansson, CEO för PorcessIT Innovations.

Grand 2010 lockade många, inte minst sådana som ProcessIT samverkat med genom åren.

Talarlistan under dagen var lång. Derny Häggström berättade om fordonssimulatorer från Oryx Simulations och den virtuella lärplattformen Algodoo från Algoryx. Mikael Wiberg, forskningsledare på Designhögskolan,  tog deltagarna med på en resa in i dagsaktuell forskning kring arkitektur och design.

Professor Erik Elmroth, datavetenskap vid Umeå universitet, berättade om vad nya begrepp som cloud computing, molnet och virtuella tjänster kommer att betyda för företag och enskilda i framtiden. Professor Haibo Li, visade på vad världsledande forskning vid Umeå universitet kan betyda för ansiktsigenkänning som säkerhetsmetod men också som underhållning.

Charlotte Wiberg, vd för Creative Camp, utmanade med sina visioner om hur träning kan kombineras med IT och Martin Rosvall, fysiker, visade hur ett arbete med informationskartor kan göra stora datamängder begripliga.

Anna Valtonen, rektor för Designhögskolan, berättade om hur synen på design av tjänster och produkter förändrats genom tiderna. Lyssnade gjorde bl a professor Erik Elmroth, Umeå universitet, och Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations.