Den internationellt sammansatta utvärderingsgruppen tillsammans med representanter från ProcessIT, universiteten i Umeå och Luleå samt VINNOVA.

Internationell granskning ger gott betyg till ProcessIT

Ett mycket gott betyg för ProcessITs arbete med ord som ”imponerande” och ”utmärkt arbete” blev resultatet efter en internationell granskning av de tre senaste årens resultat.

Ett imponerande resultat av de tre senaste årens verksamhet med sammanfattningen att ProcessIT Innovations presterat ett excellent arbete och där man intagit en stark position både nationellt och i Europa. Det är slutomdömet från den granskningsgrup som på VINNOVAs uppdrag gått igenom de resultat som ProcessIt kan visa upp för de tre senaste åren.

– Det är en mycket positiv bedömning och utvärdering vi fått. För oss är det här en viktig granskning av vår verksamhet, säger Anders OE Johansson, CEO för ProcessIT Innovations.

Han är också mycket glad för att den internationellt sammansatta granskningsgruppen inte bara tittade på det som varit utan även gav vägledning och inspiration inför framtiden.

– Vi fick förslag på hur vi framöver ska kunna lyfta systemet ännu mer med konkreta förslag på vad de tror är viktigt för oss de kommande åren, säger Anders OE Johansson.

Förslagen handlar då bland annat om utmaningar som att stötta företag i att nå ut internationellt, vilket fokus ProcessIT ska ha framöver då verksamhet ökar och hur man kan säkra en världsledande ställning.

Utvärderingen har skett på uppdrag av VINNOVA. Utvärderingsgruppen har bestått av , Alexander Eickelpasch, Institute for Economic Research, Tyskland, Lena Norder, Swedish Automation Industries, Sverige, Peter Kempinsky, Kontigo AB, Sverige,  Kalle Lyytinen, Case Western Reserve University, Ohio, USA,  Philip Cooke, University of Wales Cardiff, Wales, och Ifor Ffowcs-Williams, Cluster Navigator Ltd, New Zealand.