Bilden visar ett klipp ur Jens Hittenkoffers film från SCA Packaging i Obbola.

Intelligenta fabriker allt mer effektiva

Automation och it-lösningar är en viktig del i dagens industrier. Det gör fabrikerna allt mer intelligenta och samtidigt ställer det högre krav på väl utbildade processoperatörer.

Den som vill följa produktionen i en modern massa- och pappersfabrik kan nu få hjälp genom en nysläppt film från SCA Packaging i Obbola som visar hur produktionen av pappersbalar går till. Filmen är framtagen av Jens Hittenkoffer och visar de sista leden i produktionslinjen innan färdiga pappersbalar kan lastas ut på väntande lastbilar (se filmen här nedan).

Men det som inte syns på filmen är nog så intressant. För bakom produktionslinjen ligger idag ett stort mått av automation och avancerade it-lösningar för styrning av processen.

Här finns automationssystem för styrningen av rullmaskinen, transportbandet och utlastningen. Här finns it-lösningar som styr kapningen så att rullarna får rätt bredd och diameter enligt kundens önskemål, kvalitetskontrollsystem och märkning av rullarna med etiketter och streckkoder.

Interaktiv skärm

Ett annat exempel på hög grad av it-lösning inom industrin är filmen nedan som visar den interaktiva skärm som forskare från Interactive Institute Umeå tagit fram för SCA Packaging Obbola. Med hjälp av den interaktiva skärmen kan man visualisera data från olika processer i fabriken. Det gör att operatören på returpapperslinjen, genom att interagera med skärmen, kan följa vad som händer på andra avdelningar och därigenom lättare planera produktionen på den egna linjen.

Förutom Interactive Institute Umeå och SCA Packaging Obbola har KnowIT och ABB Corporate Research samt ProcessIT Innovations deltagit i samarbetet med skärmen.

Ökade krav på processoperatörerna

De allt högre kraven på automation gör det också nödvändigt att finna personal med rätt utbildning. I ett samarbete mellan industrin och Umeå universitet vill man därför stärka utbildningen av processoperatör, bland annat med betald traineeplats efter avslutad utbildning. En del i detta är Umeå universitets högskoleprogram till processoperatör som startar studiegrupper i Piteå och Örnsköldsvik hösten 2012.

Processoperatörsprogrammet är en yrkesinriktad utbildning där teori varvas med praktik under två år. Det är initierat och framtaget tillsammans med Norrlands processindustri. Syftet är att höja kompetensnivån och säkerställa rekryteringen av processoperatörer eftersom processindustrin står inför stora pensionsavgångar den närmaste tioårsperioden.

En processoperatör arbetar med moderna it-lösningar och ansvarar för att produktionen sker i så hög takt och med så hög kvalitet som möjligt. Traineeplatser kommer att ge de nyutexaminerade en unik möjlighet att lära känna företaget eftersom de varvar tjänstgöring med studieresor och kompetensutveckling. Förstärker företaget

– De får bra betalt för en grundlig introduktion till yrket och skaffar sig ett brett kontaktnät och värdefull kompetens inom branschen. Målet med traineeprogrammet är att förstärka företaget med medarbetare med hög kompetens. De som går traineeprogrammet kommer vara med att utveckla verksamheten, säger Stefan Andersson, utbildningssamordnare vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.

Samarbete med Norrlands processindustri

SCA Packaging Obbola AB är ett av företagen som ingår i det nya utbildningsavtalet. SCA i Obbola producerar oblekt liner för den europeiska marknaden. Kapaciteten uppgår till 435 000 årston liner. Omsättningen var 2 miljarder kronor år 2011 och antalet helårsanställda uppgår till ca 300.

Övriga industrier som tecknat utbildningsavtal är med Umeå universitet är AkzoNobel AB i Örnsköldsvik, Boliden Mineral AB Rönnskärsverken, Domsjö Fabriker AB i Örnsköldsvik, M-real Sverige AB i Husum, SCA Packaging Munksund AB i Piteå och Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.