Jens Eliasson, professor vid Luleå tekniska universitet, leder arbetet med intelligenta bergbultar. Foto: Linda Alfredsson/LTU.

Intelligent bergbult i internationell tävling

Den intelligenta bergbulten, som tagits fram av forskare vid Luleå tekniska universitet, har tagit sig till semifinal i den prestigefyllda tävlingen Ipso Challenge.

Ett forskningsprojekt om intelligenta bergbultar vid Luleå tekniska universitet har gått vidare till semifinal i Ipso Challenge, en tävling inom IoT, Internet of Things. ProcessIT Innovations har deltagit i projektet som har fått anslag från det strategiska programmet Processindustriell IT och Automation, PiiA.

Av 50 inskickade bidrag till tävlingen har tio gått till semifinal och den smarta bergbulten är ett av dessa. Både semifinalen och finalen avgörs i början av december i San Jose, USA.

Förutom forskare från Luleå tekniska universitet har även Eistec, GrepIT, Malmfälten AB och Gluetech varit involverade i framtagandet av bulten.

– Enkelt förklarat kan man säga att vi har tagit en vanlig bergbult och försett den med Internet of Things-teknologi, säger Jens Eliasson, biträdande professor i industriell elektronik till LTUs nyhetswebb.

Genom att förse bergbultar med sensorer och möjliggöra för trådlös kommunikation kan flera olika parameterar övervakas. Sensorer kan till exempel känna av om det förekommer slitningar i bulten, alltså om den är på väg att gå sönder. Sensorer kan också reagera på vibrationer.

– Sensorn på bergbulten analyserar själv avvikelser och kan då upptäcka skalv som den sedan varnar för. Det innebär ökad säkerhet för dem som befinner sig i gruvan, säger Jens Eliasson.

Läs mer om projektet på LTU:s webb.