Forskaren Jens Eliassons smarta innovativa bergbult väntas öka säkerheten i gruvor. Foto: Linda Alfredsson/LTU.

Innovativ bergbult väcker intresse internationellt

Den smarta bergbulten ThingWave, utvecklad av forskarna Jens Eliasson och Pablo Punal Pereira vid Luleå tekniska universitet, väntas fullt utvecklad bidra till en kraftig ökning av säkerheten i gruvor. Gruvföretag runt om i världen visar nu stort intresse för produkten.

– Marknadspotentialen är jättestor. Bara LKAB, som har cirka en procent av marknaden, sätter 400.000 bultar i gruvan varje år. Gruvföretag i Australien, Nya Zeeland och Sverige är mycket intresserade av att testa vårt system och vi kan se ett stort intresse både bland stora och små företag, säger Jens Eliasson, biträdande professor i industriell elektronik och VD för företaget ThingWave.

Gruvbultar är långa armeringsjärn som monteras in i gruvor för att stabilisera berget. ThingWaves övervakningssystem består av en gateway med en liten dator som håller koll på sensorer som monterats på gruvbulten. Sensorerna känner av om bulten töjs, går av eller vibrerar och larmar gateway. Vad som händer i bergbulten kan avläsas av gruvarbetaren i mobiltelefonen eller i mejl och genom att bulten blinkar med rött, grönt eller gult ljus. Gateway skapar även ett eget trådlöst nätverk som den kommunicerar med.

En viktig fördel med ThingWave är att den klarar att hitta nätverk i utmanande miljöer och ”runt hörn”, t ex i tunnlar och gruvor. En del av nätverket kan då ta över om någon del går sönder och inte klarar att kommunicera.

Thing Wave är korttidstestad i gruvor i Sverige. Nu går man vidare och gör tester under längre tid och hoppas på att utöka testerna till Finland och Chile.

Den smarta bergbulten har vunnit tre prestigefulla pitchtävlingar för nya innovativa produkter. En stor del av finansieringen för att utveckla produkten kommer i form av ”booster funding” från EU:s stora satsning på att utveckla gruvsektorn, EIT RawMaterials, där Luleå tekniska universitet är en koordinator i en av sex noder placerade i olika EU-länder.