Niko Korte, ansvarig för SSABs digitala utvecklingsteam, och Mattias Klockars, ansvarig för Sandvik Materials Technologies strategiska forskningslabb, berättar mer om tävlingen om smart stål.

Innovationstävling för framtidens stål-id

SSAB och Sandvik Material Technology gör gemensam sak för att hitta framtidens bästa idéer för hur stålprodukter ska kunna spåras genom hela sin livscykel. Tävlingen lanseras inom PiiA-projektet Smart Steel.

Idag lanseras SmartSteel Innovation Challenge, ett initiativ från SSAB och Sandvik Material Technology som syftar till att hitta nya och spännande idéer om hur stål kan id-märkas. Med unika ”fingeravtryck” på varje stålprodukt öppnas nya möjligheter att till exempel spåra den genom hela dess livscykel. Frågan är bara hur lösningen ser ut. Är den digital, AI-relaterad, består av kemikalier eller är lösningen mekanisk?

Både stora och små företag och forskargrupper är nu välkomna att delta i SmartSteel Innovation Challenge. Vinnaren får chansen att utveckla just sin idé i tillsammans med SSAB och Sandvik Materials Technology, med tillgång till båda företagens stora kunskapsbas och internationella kundnätverk. SmartSteel Innovation Challenge är en del i SmartSteel-projektet som är knutet till PiiA, Sveriges strategiska innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

”På SSAB jobbar vi redan med vårt projekt SmartSteel, som vi ser som vårt första steg mot ett ’Internet of Materials’. Vi är helt övertygade om att stål i framtiden kommer att kunna kommunicera sina egenskaper och tillverkningsdirektiv direkt till maskinen som bearbetar stålet. Med den här innovationsutmaningen hoppas vi kunna få fram nya idéer som hjälper oss att snabba på utvecklingen”, säger Niko Korte, ansvarig för SSABs digitala utvecklingsteam.

”Att få fram ett pålitligt fingeravtryck för stål skulle definitivt öppna nya dörrar för oss på Sandvik Materials Technology. Fingeravtrycket skulle fungera som en kvalitetsmärkning, och ge användbar information om till exempel materialet, om säkerhet och hållbarhet”, säger Mattias Klockars, ansvarig för Sandvik Materials Technologies strategiska forskningslabb. ”Vi är väldigt glada över chansen att få innovera tillsammans med andra, och ser mycket fram emot resultatet av den här utmaningen.”

SmartSteel Innovation Challenge organiseras av den nordiska konsultbyrån Spinverse, som specialiserat sig på att driva innovation i öppna miljöer och utveckla radikala idéer till affärer.

”Vårt beprövade koncept med innovationsutmaningar kommer att hjälpa SmartSteel att hitta okonventionella idéer, förfina dem till lösningar som passar behoven och sedan ta det vidare till gemensamma pilotaktiviteter”, säger Markko Heino, senior konsult på Spinverse.

SmartSteel Innovation Challenge är öppen för bidrag till den 2 november 2018.För mer information om deltagande i tävlingen, klicka här.